Kenia: Kenijczycy żądają zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione przez kolonizatorów

Kenia: Kenijczycy żądają zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione przez kolonizatorów

27.07.2012. Kilkutysięczna grupa Kenijczyków wystąpiła z roszczeniami o zadośćuczynienie do rządu brytyjskiego za zbrodnie popełnione przez wojska brytyjskie w czasie tłumienia powstania Mau Mau. Grupa ta jest reprezentowana przez Donalda Rabal'a.

Tysiące Kenijczyków przygotowuje się do pozwania rządu brytyjskiego i wniesienia oskarżenia o gwałty, maltretowanie, stosowanie tortur oraz bezpodstawnych aresztowań w latach 50-ych. W 1952 r. premier Wielkiej Brytanii - Winston Churchill, wysłał wojska brytyjskie do Kenii w celu stłumienia powstania antykolonialnego, znanego jako ruch Mau Mau. Wojska miały wspomóc administrację kolonialną w stłumieniu powstania Mau Mau.

Niektórzy Kenijczycy występujący z żądaniami do rządu brytyjskiego o rekompensatę i wypłatę zadośćuczynienia, pamiętają nazwiska oprawców lub posiadają dokumenty oraz zdjęcia dowodzące stosowania tortur, czy przetrzymywania ich w więzieniach w tamtym okresie. Są również ofiary, na których ciałach nadal widnieją głębokie blizny. Nie wszyscy ze skarżących brali czynny udział w powstaniu Mau Mau, część z nich to cywile.

Grupę Kenijczyków reprezentuje adwokat Donald Rabala. Który oznajmił, że wyraża głęboką nadzieję na polubowne załatwienie sprawy z rządem brytyjskim bez konieczności kierowania jej na drogę postępowania sądowego.

Henry Bellingham z brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedział wstępnie, że rozumie ból i krzywdę Kenijczyków oraz że zdaje sobie sprawę, że jeszcze wiele czasu musi upłynąć zanim stosunki z Kenią unormują się.

Na podstawie: eastafricanewspost.com
Zdjęcie za: archiwum prywatne


Anna Cichecka