Kenia: zmagania z korupcją

Kenia: zmagania z korupcją

24.03.2012. Sąd w Nairobi skazał urzędnika oświaty na trzy lata więzienia i karę grzywny za korupcję i oszustwa księgowe. Według danych publikowanych przez Transparency International, Kenia od lat ma poważny problem z łapówkarstwem i oszustwami finansowymi.

Urzędnik oświaty - Enos Magwa, został skazany na trzy lata więzienia i karę grzywny w  wysokości 3,6 miliona KSH (Szyling Kenijski) za nadużycia i oszustwa księgowe. Wyrok został ogłoszony przez sąd w Nairobi. Jest to jedna z wielu afer korupcyjnych w Kenii, jednak jedna z nielicznych, które znalazły swój finał w sądzie.

W 2008 r. z budżetu przeznaczonego na rozwój edukacji w Kenii, w tym również na finansowanie bezpłatnego szkolnictwa, „zniknęło” ponad 4,2 miliarda KSH. Jest to równowartość 1% środków przeznaczonych na czteroletni program poświęcony edukacji w kraju. Po ujawnieniu tych informacji Wielka Brytania podjęła decyzję o znacznym ograniczeniu środków pomocowych, które docelowo miały wspierać bezpłatny dostęp do szkól podstawowych. Pomimo ostrej reakcji jednego z głównych donatorów, kenijski rząd odrzucił możliwość zdymisjonowania ze stanowiska urzędującego w tym czasie ministra edukacji i nie podjął żadnych dodatkowych działań zmierzających do ograniczania oszust finansowych oraz łapówkarstwa.

Zarówno Kenijczycy jak i zagraniczni obserwatorzy są zdania, że jedynie zdecydowane i radykalne kroki podejmowane przez władze umożliwią zwalczanie korupcji. Dane publikowane przez Transparency International wskazują jednoznacznie, że łapówkarstwo w Kenii jest jednym z najpoważniejszych problemów w regionie, który wywiera negatywny wpływ na rozwój całego kraju. Brak zdecydowanych kroków ze strony rządu kenijskiego jest uznawany za jeden z głównych powodów, dla których tak ciężko jest zminimalizować ten proceder.

Na podstawie: in2eastafrica.net, transparency.org


Zdjęcie za: zbiory własne


Anna Cichecka