Kenia: problem prostytucji wśród nieletnich

Kenia: problem prostytucji wśród nieletnich

09.02.2012. Hope for Africa bada problem prostytucji wśród nieletnich w regionie Nyatike. Proceder ten jest kontynuowany od kilku lat. Organizacja podkreśla, że głównie dlatego doprowadzenie do zmian jest procesem trudnym i długotrwałym.

Organizacja pozarządowa Hope for Africa bada problem prostytucji w Nyatike, jednego z najbiedniejszych regionów kraju. Przyzwolenie, a nawet zachęcanie własnych córek do prostytuowania się jest często dla zamieszkujących ten obszar rodzin jedynym sposobem na utrzymanie domu.

Problem dotyczy głównie obszarów sąsiadujących z kopalnią złota w prowincji Nyanza. Pracujący w kopalni mężczyźni chętnie korzystają z usług seksulanych młodych dziewcząt. Dla nieletnich dziewczyn natomiast, prostytuowanie się, jest często jedynym dostępnym sposobem na zarobienie pieniędzy. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że ich rodzin nie stać ani na zapewnienie dzieciom edukacji ani na ich utrzymanie.

Hope for Africa uruchomiło program mający na celu nakłonienie prostytuujących się nieletnich do powrotu do szkoły i uświadomienie im, że zdobycie wykształcenia jest sprawdzonym sposobem na lepszą przyszłość. Dziewczynom, które decydują się na kontynuowanie edukacji, organizacja zapewnia dodatkowo zaopatrzenie w podstawowe rzeczy osobiste, np. środki higieny, zdając sobie sprawę z faktu, iż rezygnacja ze świadczenia usług seksualnych jest dla nich równoznaczna z odcięciem od źródeł pozyskiwania dochodu.

Problem prostytuowania się nieletnich jest skomplikowany, ponieważ w procederze tym uczestniczą właściwie trzy grupy, tj. nieletnie dziewczęta, rodziny tych dziewczyn oraz górnicy. Doprowadzenie do zmiany sposobu myślenia o prostytuowaniu powinno więc obejmować wszystkich wyżej wymienionych. Wśród pracowników kopalni powstała niewielka grupa nawołująca do zaprzestania korzystania z usług sexualnych nieletnich. Jej liderzy podkreślają jednak, że uświadomienie współpracownikom skali problemu wymaga czasu i jest zadaniem trudnym.

Na podstawie:
http://www.plusnews.org/report.aspx?reportid=94804

Zdjęcie za:
flickr.com

Anna Cichecka