Kenia: odkryto złoża ropy w regionie Turkana

29.03.2012. Na północy Kenii w regionie Turkana odkryto złoża ropy, znajdujące się na głębokości 20-u metrów pod ziemią. Poszukiwania były prowadzone przez British Tullow Oil plc. Prezydent Kenii nie krył radości i entuzjazmu ze znaleziska, które stwarza nowe perspektywy rozwoju dla kraju.

Prezydent Kenii – Mwai Kibaki, oświadczył, że na północy kraju w regionie Turkana odkryto złoża ropy naftowej. Nawierty były prowadzone przez British Tullow Oil plc, która we wcześniejszych latach odkryła złoża ropy m. in. w zachodniej Ugandzie.

Złoża znajdują się na głębokości 20-u metrów pod ziemią. Kibaki zaznaczył, że British Tullow Oil plc podejmie dalsze działania w celu określenia wielkości oraz wydajności odkrytych zasobów. Prezydent nie krył radości podczas przemówienia i zaznaczył, że w ciągu najbliższych trzech lat Kenia ma szansę stać się znaczącym producentem ropy na rynku paliwowym.

Odkrycie złóż ropy naftowej powinno stwarzać możliwości rozwoju gospodarczego dla całego kraju. W przypadku Kenii, istotnym jest fakt, iż złoża odkryto na północy, czyli na terenie najwolniej rozwijającego się regionu. Dzięki rozbudowie infrastruktury pod wydobycie surowca możliwe byłoby pozyskanie inwestorów, stworzenie miejsc pracy, a tym samym zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród miejscowej ludności. D  odatkową zachętę dla przedsiębiorców powinien stanowić projekt Lapssete, o którym pisaliśmy wcześniej.

Przekształcenie tych obiecujących perspektyw w rzeczywistość nie musi jednak okazać się takie proste. Zjawisko przekleństwa bogactw naturalnych dotyka bowiem zwłaszcza kraje biedne i ich najbardziej ubogich mieszkańców, którzy w niewielkim stopniu korzystają z zysków związanych z odkryciem złóż i eksploatacją surowców.

Na podstawie: allAfrica.com, in2east africa.net, tullowoil.com

Zdjęcie za: zbiory własneAnna Cichecka