Kamerun: MFW prognozuje 6-procentowy wzrost PKB w 2015 roku

Kamerun: MFW prognozuje 6-procentowy wzrost PKB w 2015 roku
28.09.2015. W dniach 10-23 września 2015 roku misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wizytowała Kamerun w ramach konsultacji w trybie Artykułu IV. W ubiegły czwartek szef misji, Mario de Zamaroczy, podsumowując wizytę oznajmił, że oczekiwany wzrost PKB w Kamerunie w 2015 roku wyniesie blisko 6 procent.
 
Przedstawiciele MFW spotkali się m.in. z premierem kraju, Philemonem Yangiem, ministrem finansów, Alaminem Ousmane Meyem, ministrem gospodarki, planowania i rozwoju terytorialnego, Emmanuelem Nganou Djoumessim, krajowym dyrektorem Banku Państw Afryki Środkowej, Jeanem-Marie Benoît Manim, a także z przedstawicielami administracji publicznej,  sektora prywatnego, związków zawodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich oraz partnerów technicznych i finansowych. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz krótko i średnioterminowych prognoz gospodarczych.
 
Według szefa misji, nową prognozę uzasadnia "dobra wydajność w pewnych sektorach, takich jak: budownictwo, roboty publiczne, usługi finansowe oraz wzrost produkcji ropy naftowej". Oznacza ona zarazem poprawę szacunków MFW z kwietnia tego roku, gdy Fundusz przewidywał 5-procentowy wzrost PKB w bieżącym roku. Jednocześnie wzrost na poziomie 6 procent oznaczałby powtórzenie wyniku sprzed roku (5,9 %).
 
Podkreślono również, że wzrost PKB Kamerunu mógłby być nawet wyższy, gdyby nie spadek cen ropy naftowej oraz koszty walki z Boko Haram, które w znacznym stopniu wpłynęły na kondycję gospodarki kraju.
 
Jednocześnie przewiduje się, że inflacja pozostanie poniżej 3-procentowego limitu ustalonego przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Środkowej, a deficyt budżetowy zostanie ograniczony do 5,4 procent PKB dzięki wpływom podatkowym i jednorazowym przychodom generowanym ze sprzedaży licencji telefonii komórkowej.
 
Niemniej jednak w ocenie misji MFW istnieją pewne obawy wynikające z szybko rosnącego poziomu długu publicznego. Ponadto, podkreślono potrzebę wdrożenia reform niezbędnych do wspierania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zwrócono również uwagę na niewielki spadek ubóstwa obserwowany od 2007 roku, akcentując zarazem przyszłe wyzwania, a w szczególności konieczność zmniejszenia nierówności społecznych. Misja doceniła także wysiłki poczynione w celu wzmocnienia nadzoru bankowego.
 
Oczekuje się, że Rada Wykonawcza MFW rozważy sprawozdanie z tegorocznych konsultacji z Kamerunem w połowie listopada 2015 roku.
 
Na podstawie: jeuneafrique.com, agenceecofin.com, businessincameroon.com, imf.org.
 
Zdjęcie: commons wikimedia.org
 
Oskar Chmiel