Nigeria: IFC wyemituje obligacja „Naija”

Nigeria: IFC wyemituje obligacja „Naija”

28.01.2013. W najbliższym czasie IFC wyemituje na nigeryjskim rynku denominowane w lokalnej walucie obligacje. Wartość emisji wyniesie 50 mln dolarów. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację projektów inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Wcześniej IFC wyemitowała podobne obligacje m.in. w Maroku i Ghanie. Nigeryjski rynek kapitałowy od kilkunastu miesięcy cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów.

 

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC) będzie pierwszym zagranicznym emitentem obligacji w Nigerii. Uzyskane z emisji obligacji środki przeznaczone zostaną na finansowanie tzw. projektów priorytetowych w Nigerii. IFC od kliku lat realizuje projekty inwestycyjne w nigeryjskiej infrastrukturze drogowej i energetycznej. Oprócz infrastruktury „fizycznej” w kręgu zainteresowania IFC leży także rozwój infrastruktury „niematerialnej”, w tym przede wszystkim systemu finansowego, opieki zdrowotnej i edukacji.

 

Obligacje denominowane z walucie lokalnej emitowane na lokalnym rynku mają swoje zwyczajowe nazwy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych obligacje takie nazywane są „yankee”, w Chinach „panda”, a w Japonii „samurai’. Jako pierwszy zagraniczny emitent IFC ma niepisane prawo do nazwania emitowanych przez siebie obligacji. Jak wyjaśnia wiceprezydent IFC, Jingdong Hua, wybrana nazwa „naija” najlepiej odzwierciedla „ducha Nigerii”, nacechowanego „optymizmem i pewnością siebie mieszkańców tego kraju”.

 

Etymologia słowa „naija” jest trudna do jednoznacznego określenia, bowiem dla wielu Nigeryjczyków oznacza ono coś innego. Generalnie „naija” można rozumieć jako „nową Nigerię”. Słowo to szczególne znaczenie ma dla ludzi młodych, pozytywnie nastawionych do przyszłości swojej ojczyzny, którzy chcą, aby wszystko co „złe” w Nigerii (nepotyzm, korupcja, łamanie praw człowieka) odeszło w niepamięć. Zamiast tych niepochlebnych przymiotów chcieliby, aby w obiegu znalazły się określenia takie jak ciężka praca, determinacja i sprawiedliwość.

 

Wartość emisji szacowana jest na ekwiwalent 50 mln z terminem do wykupu 5 lat. Okres 5 lat nie został wybrany przypadkowo. Po pierwsze, średni okres realizowanych przez IFC projektów również wynosi 5 lat. Po drugie, taki średni termin do wykupu jest odpowiedni dla szerokiego grona inwestorów. A planowana emisja skierowana będzie do bardzo szerokiego grona odbiorców, w tym funduszy inwestycyjnych, banków, instytucji finansowych i przede wszystkim do 21 nigeryjskich funduszy emerytalnych, które – zgodnie z nowymi regulacjami – zobligowane są do zwiększenia stopnia dywersyfikacji posiadanych papierów dłużnych.

 

Nigeryjskie rynki kapitałowe cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem globalnych inwestorów. Kilka miesięcy temu JP Morgan włączył nigeryjskie obligacje do indeksu rządowych obligacji rynków wschodzących (JP Morgan Emerging Markets Bond Index, EMBI). W panujący trend wpisuje się także emisja obligacji „naija” przez IFC. Nigeryjski rynek instrumentów dłużnych jest jednym z największych tego typu rynków w rejonie Afryki Subsaharyjskiej. Jego wartość wynosi równowartość około 35 mld dolarów. Jednak emitentem zdecydowanej większości obligacji są instytucje rządowe. W 2012 roku odbyła się tylko jedna prywatna (nie-rządowa) emisja obligacji. Emisji obligacji o wartości 2,5 mld dolarów dokonał bank Citi.

 

Posiadająca najwyższy możliwy rating (AAA) IFC wyemitowała wcześniej obligacje denominowane w marokańskich dirhemach, południowoafrykańskich randach oraz frankach CFA. W maju zeszłego roku IFC – przedstawiana często jako inwestycyjne ramię Banku Światowego – zapoczątkowała pan-afrykański program emisji obligacji. Do programu przystąpiło 6 afrykańskich państw (Botswana, Ghana, Kenia, Republika Południowej Afryki, Uganda i Zambia).

Na podstawie: ifc.org, ft.com
Zdjęcie za: ifc.org

 

Wojciech Tycholiz