dr Grzegorz Gil

 

 

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe
badane państwa/ obszary geograficzne Maghreb:Libia, Róg Afryki, Somalia
obszary badawcze
  • Problematyka dysfunkcjonalności instytucji państwa w Afryce,
  • Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego państw Afryki,
  • Regionalna architektura bezpieczeństwa
nazwa instytucji  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
najważniejsze publikacje

 

 

 e-mail  
 telefon