Ghana: pierwszy etap projektu Western Corridor Gas Infrastructure zakończony

Ghana: pierwszy etap projektu Western Corridor Gas Infrastructure zakończony

3.04.2015. W Ghanie ukończono realizację projektu Western Corridor Gas Infrastructure i rozpoczęto odbiór gazu z pola Jubilee. Do tej pory całość gazu, który wykorzystywano w kraju do wytworzenia energii elektrycznej pochodziła z importu. Ukończenie projektu jest pierwszym krokiem w rozwiązaniu chronicznych przerw w dostawie energii elektrycznej do mieszkań i przedsiębiorstw, z którymi Ghana zmaga się od wielu miesięcy.

 

Dzień 2 kwietnia 2015 roku przejdzie do historii Ghany jako dzień rozpoczęcia produkcji gazu w ilościach komercyjnych z pola Jubilee. Trwający ponad 4 lata i kosztujący ponad 1 mld USD projekt budowy tzw. Western Corridor obejmował położenie podwodnej i lądowej części gazociągu oraz wybudowanie infrastruktury lądowej zdolnej do przyjmowania gazu z pola Jubilee i następnie wykorzystania go w procesie produkcji energii elektrycznej. Finansowanie projektu zapewnił Chiński Bank Rozwoju. Technologiczne know-how, siłę roboczą, maszyny i urządzenia wykorzystane w projekcie także pochodziły z Chin.

 

W ostatnim czasie, trapiona przez problemy finansowe Ghana (wysoki deficyt budżetowy, problemy z obsługą długu), cierpiała także na chroniczne problemy związane z dostępnością energii elektrycznej. Potrzeby energetyczne kraju w wysokości 2100 MW zaspokajane są w 75% przez hydroelektrownię w Akosombo, a pozostałe 25% pochodzi z elektrowni zasilanych gazem lub ropą. Jeszcze do wczoraj, cały potrzebny do produkcji energii elektrycznej gaz pochodził z Nigerii. Jednak ze względu na duże opóźnienia w regulowaniu płatności za importowany gaz (kilka dni temu, Mahamudu Bawumia, ujawnił, że dług Ghany względem Nigerii wynosi przeszło 100 mln USD), Nigeria systematycznie obniżała ilość dostarczanego surowca z umownych 123 do 49 mln stóp sześciennych dziennie. Mniejsze dostawy gazu z Nigerii przełożyły się na uderzające w całą gospodarkę przerwy w dostawach energii elektrycznej do mieszkań i przedsiębiorstw.

 

Ukończenie i uruchomienie projektu Western Corridor nie oznacza jednak, że problemy z dostawami energii elektrycznej znikną z dnia na dzień. Teoretycznie, zdolność wytwórcza nowo powstałych obiektów wynosi 150 mln stóp sześciennych dziennie . Jednak za nim pełna zdolność przetwórcza zostanie osiągnięta potrzebne są kolejne wielomilionowe inwestycje, które przystosują przestarzałą infrastrukturę przesyłową do odbioru produkowanego gazu i jego zmiany w energię elektryczną.

 

Zakończenie pierwszej fazy budowy infrastruktury gazowej kraju i rozpoczęcie wykorzystywania gazu z pola Jubilee (zamiast jego spalania), należy uznać za krok milowy w transformacji tego zachodnio-afrykańskiego kraju. Teraz czas na realizację kolejnych etapów, a przede wszystkim na „ożywienie” lokalnej rafinerii w Temie, która od kilku dobrych miesięcy – z powodu braków dostaw surowca – przestała przetwarzać ropę.

 

Wojciech Tycholiz

 

Na podstawie: bbc.com, ghanaweb.com, eia.gov, gahangas.com

Zdjęcie za: wikimedia.com