Ghana: Africa Mining Investment and Development Summit 2013

Ghana: Africa Mining Investment and Development Summit 2013

17.07.2013. W stolicy Ghany – Akrze, miało miejsce spotkanie, na którym debatowano na temat przemysłu wydobywczego na terenie Afryki. Przedstawiciele władz Ghany poinformowali o odkryciu nowych złóż surowców – ołowiu, miedzi i cynku.

 

W dniach 10-11 lipca w stolicy Ghany – Akrze odbył się szczyt „Africa Mining Investment and Development Summit 2013”. Spotkanie miało na celu ukazanie potencjału przemysłu wydobywczego oraz możliwości inwestycyjnych na terenie Afryki. Wśród osób biorących udział w szczycie znalazło się wielu ministrów państw afrykańskich odpowiedzialnych za sferę przemysłu wydobywczego.

 

Adresatami tego przedsięwzięcia są przede wszystkim firmy zainteresowane podjęciem działalności na terenie Afryki. Na spotkaniu, poza przedstawieniem rynku wydobywczego, zaprezentowano wieloaspektowe problemy specyfiki gospodarek państw afrykańskich.

 

Szczyt został zorganizowany przez singapurską firmę konsultingową „Neoedge”. Dotychczas firma organizowała wiele przedsięwzięć na terenie państw rozwijających, które mają na celu wspieranie inwestycji na rynkach wschodzących.

 

W otwierającym dniu szczytu przewodniczący Komisji ds. Minerałów z Ghany poinformował o odkryciu złóż metali nieszlachetnych na terenie kraju. Złoża ołowiu, miedzi oraz cynku znajdują się w północnej części regionu Wolty. Odkryć dokonano w 2010 roku dzięki Programowi Wsparcia Sektora Wydobywczego, który został ufundowany przez Unię Europejską.

 

Pełny potencjał nowych złóż zostanie oceniony po dokonaniu szczegółowych odwiertów. Poszukiwania nowych surowców są prowadzone w celu dywersyfikacji bazy surowcowej. W celu uniknięcia spekulacji władze Ghany zapowiedziały samodzielne inwestowanie w kolejne odwierty, a dopiero w późniejszym czasie podjęcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami.

 

Na podstawie: neo-edge.com, xinhuanet.com

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Michał Tul