Ghana: Unia Europejska przekazała ponad 15 mln euro pomocy rozwojowej od na realizację MDGs

Ghana: Unia Europejska przekazała ponad 15 mln euro pomocy rozwojowej od na realizację MDGs

09.01.2013. Ghana otrzymała pierwszą transzę pomocy rozwojowej od Unii Europejskiej w wysokości 15,5 milionów euro. Środki te mają służyć realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs) w sektorze ochrony zdrowia w nadchodzących latach.

Unia Europejska przekazała rządowi Ghany kolejną transzę pomocy rojowej. Celem środków o wartości 15,5 miliona euro jest zbliżenie tego kraju do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju (MDGs), co planowo powinno nastąpić do 2015 roku.

10 milionów euro stanowi wparcie sektorowe dla Ministerstwa Zdrowia, zaś pozostałe 5,5 miliona euro przekazane zostało jako ogólne wsparcie dla osiągnięcia MDGs. Celami operacyjnymi programów jest wsparcie położnictwa, opieki noworodków oraz planowania rodziny. Aktualnie ilość wskaźnik zgonów noworodków wynosi 185 na 100 tys. urodzeń i w porównaniu do państw ościennych jest on bardzo wysoki.

Środki te stanowią pierwszą transzę pomocy w ramach programu, który ma być realizowany w latach 2013-2015. Pozostałe trzy transze zostaną przekazane w latach kolejnych.

Na podstawie: www.appablog.wordpress.com
Zdjęcie za: www.flickr.com

Michał Szczurek