Ghana: "Skok" do grupy krajów o niskim-średnim dochodzie… w jeden dzień

Ghana: "Skok" do grupy krajów o niskim-średnim dochodzie… w jeden dzień

24.11.2012. W wyniku zmiany roku bazowego przyjmowanego do obliczeń wysokości dochodu narodowego, PKB Ghany wzrósł o ponad 60%. Tak wysoki wzrost dochodu pociągnie za sobą równie duże zmiany podstawowych wskaźników gospodarki np. PKB per capita, poziom zadłużenia, wysokość deficytu. Jednocześnie rekalkulacja PKB spowodowała zmianę kwalifikacji Ghany z kraju o niskim dochodzie na kraj o niskim-średnim dochodzie.


W dniu 5 listopada 2012 roku ghański urząd statyczny ogłosił, że w wyniku dokonania rewizji roku bazowego przyjmowanego do obliczania PKB, ghański Produkt Krajowy Brutto jest w rzeczywistości większy o ponad…. 60% niż do tej pory podawano. Ogłoszona zmiana roku bazowego była wyczekiwana od dawna, jednak nikt nie spodziewał się, że PKB Ghany był aż tak bardzo niedoszacowany.

 

Wzrost wartości PKB oznacza jednocześnie spadek wskaźników zadłużenia czy deficytu, które podawane są jako procent wartości PKB. Nowy wskaźnik PKB per capita dla Ghany wynosi ponad 1 000,00 dolarów (dokładnie 1 318,36 dolarów) i w związku z tym, zmienia się także kwalifikacja rozwojowa Ghany prowadzona przez Bank Światowy. Ghana opuszcza koszyk państw o niskim dochodzie (low income countries) takich jak Liberia czy Afganistan i „wskakuje” do koszyka krajów o niskim-średnim dochodzie (low middle income countries), takich jak Tajlandia czy Wybrzeże Kości Słoniowej.

 

Wprowadzone w obliczeniach zmiany spowodowały, że szacowany pierwotnie na 22,6 mld cedi PKB za 2009, po przeliczeniach wynosi 36,8 mld, co oznacza wzrost o 63%.

 

Do tej pory, ghański urząd statystyczny za rok bazowy przyjmował rok 1993. Struktura PKB w tamtym czasie była zgoła odmienna od aktualnej struktury gospodarki (przede wszystkim nie uwzględniała skali wzrostu sektora bankowego czy telekomunikacyjnego). Od 5 listopada za rok bazowy przyjmowany jest rok 2006, w którym to roku struktura ghańskiej gospodarki kształtowała się następująco: sektor usług – 51%, rolnictwo – 30,2%, przemysł 18,6%.

Na podstawie:  blogs.cgdev.org, reuters.com
Zdjęcie za: archiwum PCSA


Wojciech Tycholiz