Gambia: Sąd ECOWAS rozpatrzy sprawę stosowania kary śmierci w Gambii

Gambia: Sąd ECOWAS rozpatrzy sprawę stosowania kary śmierci w Gambii

20.12.2012. Sąd Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) rozpatrzy w grudniu sprawę cywilną, w której społeczna organizacja gambijska domaga się zniesienia kary śmierci w tym kraju. Sprawę wniesiono we wrześniu po wykonaniu 9 wyroków śmierci, głównie na więźniach politycznych.

 

Sprawę na wokandę wniosła Civil Society Associations Gambia (CSAG), które jest stowarzyszeniem ruchów demokratycznych. Sąd ECOWAS jest organem uprawnionym do rozpatrywania spraw naruszających prawa człowieka w krajach członkowskich. Mimo że orzeczenia sądu są prawnie wiążące dla wszystkich krajów członkowskich, a Gambia jest jednym z członków ECOWAS, to wcześniej wielokrotnie ignorowała zalecenia i postanowienia organów wspólnotowych. Dlatego działacze na rzecz obrony praw człowieka są nastawieni sceptycznie. Sama inicjatywa ma na celu uratowanie żyjących w gambijskich więzieniach 38 skazańców czekających na wykonanie swoich wyroków.

 

Nie mogą oni być pewni kiedy i w jaki sposób wyroki zostaną wykonane po tym gdy pod koniec sierpnia 9 innych skazańców zostało rozstrzelanych. Pisaliśmy o tym tutaj.

 

Sprawa miała się odbyć 31 października, ale posiedzenie sądu nie doszło do skutku. Obecnie jest zaplanowany termin grudniowy i w związku z nim przeprowadzane są już wstępne procedury. Oprócz petycji zniesienia kary śmierci wniesiono także do sądu ECOWAS o nakazanie władzom Gambii wydania 9 ciał rozstrzelanych wcześniej skazańców ich rodzinom w celu odprawienia uroczystości pogrzebowych. CSAG domaga się także odszkodowania w wysokości miliona USD, które miałoby być zadośćuczynieniem dla rodzin zabitych skazańców.

 

Rodziny pozostałych przy życiu skazańców mają nadzieję, że prawne działania powstrzymają dalsze egzekucje. Nie mają jednak jak przekazać wiadomości oczekującym na wykonanie wyroku krewnym, gdyż władze nie zezwalają na odwiedziny ani na jakąkolwiek formę kontaktu.

 

Na podstawie: www.ipsnews.net

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Koziński (Józwiak)