Kenia: FTSE i NSE wprowadzają do obiegu nowy indeks kenijskich obligacji rządowych

Kenia: FTSE i NSE wprowadzają do obiegu nowy indeks kenijskich obligacji rządowych

8.10.2012. Wraz z początkiem października 2012 r. na Nairobi Stock Exchange (NSE) pojawił się nowy indeks kenijskich obligacji rządowych FTSE NSE Kenyan Shilling Government Bond Index. Jest to trzeci indeks na kenijskim rynku kapitałowym wprowadzany przy współudziale FTSE – globalnego lidera w tworzeniu i zarządzaniu wskaźnikami finansowymi. FTSE NSE Kenyan Shilling Government Bond Index jest pierwszym tego typu indeksem w Środkowo-Wschodniej Afryce.

 

FTSE NSE Kenyan Shilling Government Bond Index – bo taka jest nazwa nowego indeksu – został utworzony w celu ułatwienia inwestorom monitorowania zmian stóp zwrotu na kenijskim rynku obligacji rządowych. W skład indeksu wchodzą nominowane w Kshs obligacje zerokuponowe, stripsy oraz inne obligacje typu bullet, których wartość nominalna wynosi co najmniej 5 mld Kshs. Dodatkowo kalkulowane będą także stosowne subindeksy.

 

Twórcy indeksu zakładają, że stanie się on podstawą do tworzenia nowych produktów finansowych np. funduszy inwestycyjnych czy funduszy ETF. Indeks będzie służył także jako przydatny benchmark do oceny efektywności zarządzających papierami dłużnymi i innymi aktywami.

 

Jak zauważa Njuguna Ndung’u, Prezes Narodowego Banku Kenii, wprowadzenie indeksu FTSE NSE Kenyan Shilling Government Bond Index sprawi, że rynek obligacji kenijskich będzie bardziej widoczny dla inwestorów i pomoże – w sposób pośredni (promując NSE jako miejsce pozyskiwania kapitału) –  w osiągnięciu celów zapisanych w Kenya’s Vision 2030.

 

Wprowadzony do obrotu indeks kenijskich obligacji rządowych jest trzecim wskaźnikiem wprowadzonym na lokalny rynek finansowy przy współudziale FTSE. Od listopada 2011 roku na giełdzie w Nairobi funkcjonują z powodzeniem indeksy FTSE NSE Kenya 25 Index oraz FTSE NSE Kenya 15 Index. Ten pierwszy skupia 25 najbardziej płynnych spółek notowanych na NSE. Z kolei w skład tego drugiego wchodzi 15 największych spółek pod względem kapitalizacji.

 

FTSE NSE Kenyan Shilling Government Bond Index jest pierwszym tego typu indeksem w Afryce Centralnej i Wschodniej.

 

na podstawie: nse.co.ke
Zdjęcie za: Nairobi Stock Exchange

 

Wojciech Tycholiz