Events over Endeavours. Image of the Chinese in Zambia and Angola - nowa książka polskich autorów

Events over Endeavours. Image of the Chinese in Zambia and Angola - nowa książka polskich autorów

16.07.2015. Niezmiernie miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się właśnie książka pt. „Events over Endeavours. Image of the Chinese in Zambia and Angola”. Autorami książki są: Jarosław Jura (współpracownik PCSA) oraz Kaja Kałużyńska i Paul de Carvalho.

 

Publikacja ma charakter ściśle empiryczny, co stanowi jej istotny wyróżnik. Bazuje na analizie obrazu Chin i Chińczyków w zambijskich i angolańskich mediach i w wypowiedziach internautów (analiza kilku tysięcy artykułów i postów internetowych) oraz na rezultatach badań terenowych przeprowadzonych w Zambii i Angoli (około 120 wywiadów swobodnych).

 

Książka jest zwieńczeniem projektu pt. „Obraz Chin i Chińczyków oraz kształt interakcji międzykulturowych pomiędzy Chińczykami, a Afrykanami w Zambii i Angoli”, którego kierownikiem był Jarosław Jura, i który był realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

 

Stanowi ona próbę odniesienia się do problematyki ekspansji (politycznej, gospodarczej, a także kulturalnej) Chińskiej Republiki Ludowej na Czarnym Lądzie. Głównym obiektem zainteresowań i jednocześnie czynnikiem wyróżniającym ekspansję chińską i decydującym o jej sukcesie był (zdaniem autorów) pozytywny obraz Chin i Chińczyków w Afryce. Chiny były postrzegane raczej, jako „Starszy Brat”, kraj, który z wielkim powodzeniem wyszedł z kolonialnej opresji, niż jako kolejny kolonizator. Innym czynnikiem, który prawdopodobnie wpływał na sukces Chin w Afryce jest chiński modus operandi. Wydaje się, że chiński model skupiony na kreowaniu relacji interpersonalnych, stosowany zarówno w działaniach politycznych, jak i w działalności biznesowej, ułatwiał Chińczykom ekspansję na Czarnym Lądzie. Jednakże ten, jednoznacznie do tej pory pozytywny obraz, ostatnio wydaje się ulegać pewnej transformacji, co może pociągać za sobą istotne następstwa społeczne i polityczne.

 

Wyniki badań wskazują, iż:

 

- Chińczycy stosują specyficzny, ukształtowany jeszcze w czasach imperium, model ekspansji skupiony na pogłębianiu relacji ekonomicznych przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek nacisku ideologicznego. Model ten jest oparty na budowaniu pozytywnych relacji z elitami krajów afrykańskich i tworzeniu pozytywnego wizerunku Chin na Czarnym Lądzie.

- Proces szybkiego napływu ludności chińskiej do Afryki skutkuje powstaniem szeregu problemów, konfliktów, związanych głównie z istotnymi różnicami kulturowymi pomiędzy Chińczykami, a Afrykanami - zwłaszcza w zakresie relacji pracowniczych. Spowodowało to pogorszenie się wizerunku Chin. Dotyczy to zwłaszcza tych regionów, gdzie Chińczycy zatrudniają bezpośrednio wielu lokalnych robotników – na przykład w Zambii.

- Pogorszenie się (nawet jeśli nieznaczne) wizerunku Chin w Afryce osłabia do pewnego stopnia pozycję Państwa Środka na Czarnym Lądzie. Może to, lub też powinno, skłonić państwa europejskie, w tym Polskę, do zwiększenia aktywności polityczno gospodarczej na Czarnym Lądzie. Wydaje się to tym istotne, że w obliczu kryzysu, który dotknął Europę rozwój kontaktów ekonomicznych z coraz szybciej rozwijającymi się gospodarkami afrykańskimi może być jednym z czynników mogących znacząco poprawić sytuację gospodarczą w Europie.

 

Zespół PCSA