Europejski Kongres Gospodarczy - udział PCSA subiektywnie

Europejski Kongres Gospodarczy - udział PCSA subiektywnie

23.05.2013. Przedstawiciele PCSA zaznaczyli wyraźnie i pozytywnie swoją obecność na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, w części poświęconej współpracy gospodarczej Afryka-Europa Centralna. Centrum było reprezentowane łącznie przez sześć osób, które pracowały nad raportem „Europe-Africa on the Global Chessboard: The New Opening”

 

Z ramienia PCSA w Kongresie wzięli udział członkowie zarządu, czyli autorzy raportu (Andrzej Polus, Dominik Kopiński, Wojciech Tycholiz) oraz przedstawiciele 5-osobowej grupy badawczej, która współuczestniczyła w pracach na dokumentem (Anna Cichecka, Karol Chwedczuk-Szulc, Agnieszka Sito). Autorzy raportu wykonanego na zlecenie CEED Institute mieli także okazję przedstawić swój punkt widzenia w dwóch panelach: pierwszy na temat współpracy ekonomicznej i politycznej pomiędzy UE a Afryką (Andrzej Polus), drugi zaś dotyczący polityki rozwojowej UE wobec Afryki (Dominik Kopiński, Wojciech Tycholiz).

 

Podsumowując forum dotyczące relacji Afryka-Europa Centralna, należy podkreślić przede wszystkim, że kanwą do dyskusji toczonych w jego trakcie, a także podstawą informacyjną stał się raport przygotowany przez PCSA. W sali, w której odbywało się forum bez przerwy był kolportowany raport, a paneliści każdej z części powoływali się na dokument, podkreślać jednocześnie jego wagę oraz trafność wniosków oraz rekomendacji.

 

Wysoko należy także ocenić udział członków zarządu we wspomnianych dyskusjach. Nie tylko wyróżniali się  oni merytoryczną argumentacją, mocno osadzoną w faktach, które znalazły się w raporcie, ale unikali także pustosłowia. Często zdarza się, że w rozmowach na tak dużych kongresach powtarza się jak mantrę pewne konkluzje (w tym przypadku, były to konkluzje zawarte w raporcie CEED Institute i PCSA), bez wnoszenia wartości dodanej. Jednakże przedstawiciele PCSA uniknęli tego typu wypowiedzi, kierując dyskusję na konkretne problemy związane ze współpracą polityczną i gospodarczą pomiędzy Afryką i Europą. Trudno było uniknąć wrażenia, że Andrzej Polus, Dominik Kopiński oraz Wojciech Tycholiz, choć reprezentujący akademickie podejście do tematu, operowali konkretnymi danymi jak ci paneliści, którzy na co dzień pracują w Afryce lub z kwestiami bezpośrednio dotyczącymi tego kontynentu.  Z tego tez powodu udział PCSA w Kongresie należy ocenić wysoko, podkreślając, że wpisał on się w bardzo pozytywny trend poruszania realnych kwestii i problemów afrykańskich, a nie myślenia życzeniowego i takiego opisywania rzeczywistości.

 

Karol Chwedczuk-Szulc