Etiopia: Wsparcie Banku Światowego na rozbudowę infrastruktury miejskiej

 Etiopia: Wsparcie Banku Światowego na rozbudowę infrastruktury miejskiej
12.05.2014. Bank Światowy udzieli Etiopii pożyczki na wsparcie Ethiopia’s Second Urban Development Program (ULGDP II). Kwota kredytu wynosi 380 mln $. Fundusze mają zostać spożytkowane na rozbudowę infrastruktury oraz usprawnienie usług w 44 miastach objętych programem.
 
Pożyczka ma wspomóc tworzenie sprawnie funkcjonujących ośrodków miejskich i przyczynić się do zwiększenia dostępu do podstawowych usług infrastrukturalnych dla ich mieszkańców. Fundusze mają także zostać wykorzystane na stymulowanie rozwoju miast i tworzenie nowych miejsc pracy. Pożyczka Banku Światowego zostanie wypłacona w ratach – w zależności od wyników prezentowanych przez poszczególne ośrodki miejskie. 
 
Program ULGDP II jest ukierunkowany na zwiększenie wydajności instytucjonalnej samorządów miejskich. Cele programu koncentrują się na poprawie wydajności w zakresie planowania oraz świadczenia usług przez samorządy lokalne. Program ULGDP II stanowi kontynuację pierwszego etapu zmian infrastrukturalnych wprowadzonych w etiopskich miastach w 2013 r. W ich wyniku wybudowano m. in. około 670 km dróg, 580 km kanalizacji oraz 171 punktów z wodą.
 
 
Na podstawie: bbc.co.uk, theafricareport.com
Zdjęcie za: wikimedia.org
 
 
Anna Cichecka