Etiopia: Prognozy Banku Światowego dotyczące rozwoju gospodarczego w 2013 roku

Etiopia: Prognozy Banku Światowego dotyczące rozwoju gospodarczego w 2013 roku

17.12.2012. Najnowszy raport Banku Światowego wskazuje Etiopię jako jednego z liderów wzrostu w obszarze Afryki Subsaharyjskiej, przy czym rekomenduje również niezbędne zmiany w celu podtrzymania wysokiego poziomu wzrostu, opatrując komentarzem dotychczasowe działania etiopijskiego rządu.

 

Raport opublikowany przez Bank Światowy mówi o średnim wzroście gospodarki etiopijskiej w przeciągu ostatniej dekady na poziomie 10,6% PKB rok do roku, przy średnim wzroście państw Afryki Subsaharyjskiej na poziomie 5,2% PKB rok do roku. Wzrost zawdzięczany jest głównie takim czynnikom jak modernizacja rolnictwa, rozwój nowych obszarów eksportu co było możliwe dzięki wysokiemu poziomowi popytu na produkty etiopijskie na globalnym rynku oraz inwestycje rządowe nakierowane głównie na rozwój infrastruktury.

 

Jak mówi Guang Zhe Chen, dyrektor Banku Światowego odpowiedzialny za Etiopię, „w ostatnich 5 latach, w związku z rozwojem gospodarczym, liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa zmniejszyła się o 2,5 mln osób. Wskaźnik ubóstwa spadł z 38,7% na przełomie 2004/2005, do 29,6% na przełomie 2010/2011. Osiągnięcie celu 22,2% na przełomie 2014/2015, zakładanego przez rząd, wydaje się być zadaniem trudnym aczkolwiek osiągalnym.”

 

Pozytywnie ocenioną działalnością rządu jest również zwalczanie inflacji, poprzez zacieśnianie fiskalnej i monetarnej polityki, co pozwoliło na zmniejszenie poziomu inflacji z 33% w roku 2011, do poziomu 15,8% w październiku roku 2012. Spadek tempa inflacji jest dobrą informacją dla wszystkich obywateli, jak również dla jej partnerów handlowych, ponieważ zapewnia większy poziom stabilności gospodarczej.

 

Niewielki etiopijski rynek wewnętrzny uniemożliwia oparcie rozwoju tylko na popycie wewnętrznym. W związku z tym rząd oparł strategię pobudzania wzrostu gospodarczego na eksporcie swoich produktów na rynki zewnętrzne, kierując się przy tym dotychczasowym modelem polityki niektórych państw wschodnioazjatyckich. Bardzo dobrze również została oceniona polityka eksportowa w konteście rozbudowywania bazy partnerów handlowych. Z drugiej strony, jako główny problem została wskazana struktura eksportu. Etiopia jest jednym z niewielu państw, które eksportują więcej usług niż dóbr, co w długim okresie może wskazywać na wyczerpywanie się przewagi komparatywnej, prowadzącej do załamania się modelu gospodarczego opartego tylko na tym czynniku.

 

Raport ocenia również działania rządu w celu konsolidacji finansów publicznych. Jest to ocena pozytywna, ponieważ założone działania przynoszą wymierny skutek – deficyt budżetowy (z uwzględnieniem grantów pomocy rozwojowej) został obniżony z poziomu 1,6% PKB w poprzednim roku do 1,2% PKB w tym bieżącym. Poziom zadłużenia państwa również wykazuje trend spadkowy, obecnie kształtując się na poziomie 35% PKB, przy niskim poziomie zadłużenia zagranicznego. Związane jest to głównie z reformą podatkową wprowadzoną w 2010 przez rząd Melesa Zenawiego.

 

Źródła : worldbank.org

Zdjęcie : wikimedia.org

 

Sebastian Krzysztof Prokopczuk