Etiopia: VIII Panafrykańska Konferencja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Etiopia: VIII Panafrykańska Konferencja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

26.10.2012. W dniach 19-22 października 2012 r. stolica Etiopii, Addis Abeba, była gospodarzem VIII Panafrykańskiej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (PAC 2012). Hasłem przewodnim konferencji było „Inwestowanie w Afryce” („Investing in Africa”).

 

Panafrykańska Konferencja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Księżyca organizowana jest co 4 lata. Konferencja jest okazją to tego, aby afrykańscy liderzy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca mogli spotkać się i przedyskutować wyzwania rozwojowe i humanitarne stojące przed kontynentem afrykańskim, a także wymienić pomysłami i doświadczeniem.

 

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było “Inwestowanie w Afryce”. Liderzy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wezwali stowarzyszenia narodowe do tego, aby przestały polegać tylko na tradycyjnych formach pomocy międzynarodowej i rozszerzyły współpracę z lokalnymi inwestorami. Alasan Senghore z Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Księżyca powiedział, że Afryka nadal potrzebuje tradycyjnych form pomocy, jednak dużo bardziej potrzebuje zmiany podejścia do inwestycji i biznesu oraz wykształcenia postawy aktywnego uczestnictwa Afrykanów w światowej gospodarce.

 

Takie podejście ma być mottem działań przez kolejne cztery lata. Afrykańskie stowarzyszenia narodowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zostały również zachęcone, aby brać udział w planowaniu rządowych strategii oraz wszelkich inicjatywach odnośnie wpierania równouprawnienia płci, powstrzymywania przemocy i promocji kultury pokoju, a także wspierania regionalnej współpracy oraz poszukiwania rozwiązań problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i niedostatkiem żywności.   

 

Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) jest największą międzynarodową siecią wolontariuszy zajmujących się pomocą humanitarną, z którą każdego roku współpracuje ok. 150 mln osób w 186 stowarzyszeniach narodowych. Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Księżyca działa na rzecz milionów ludzi żyjących w ubóstwie i nieodpowiednich warunkach, wspierając programy rozwojowe lokalnych społeczności we wszystkich państwach afrykańskich. Na obszarze Afryki Subsaharyjskiej działa ponad 1,4 mln wolontariuszy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, większość w wieku 18-30 lat.

 

Pierwszy dzień VIII Panafrykańskiej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Księżyca był poświęcony właśnie ludziom młodym. „Inwestowanie w Afryce” oznacza bowiem również inwestowanie w młodzież, aby zapewnić jej udział w podejmowaniu decyzji, stworzyć warunki do przedsiębiorczości oraz wzmacniać ich umiejętności przywódcze.  

 

Krótki film promujący konferencję oraz pokazujący skalę potrzeb kontynentu afrykańskiego można obejrzeć tutaj.

 

Na podstawie: ifrc.org, newsblaze.com, izambia.com.zm

Zdjęcie za: ifcr.org

 

 

Monika Różalska