Etiopia: 10 faktów o problemie niedożywienia w kraju

Etiopia: 10 faktów o problemie niedożywienia w kraju

26.06.2013. Z powodu niedożywania dzieci Etiopia traci około 16,5% PKB rocznie. To tylko jeden z faktów pochodzących z najnowszego raportu Światowego Programu Żywnościowego „The Cost of Hunger in Africa”. Raport prezentuje obraz 12 państw, które od wielu lat zmagają się z ubóstwem oraz niedożywieniem.

Etiopia od wielu lat zmaga się z problemem ubóstwa i niedożywienia znaczącej części społeczeństwa. W ciągu ostatnich lat miało miejsce wiele interwencji administracji państwowej i organizacji międzynarodowych, których celem było zmniejszenie niedożywienia matek i ich dzieci, a także zwiększenie produktywności rolnictwa.

Najnowszy raport Światowego Programu Żywnościowego (WFP) „The Cost of Hunger in Africa” pokazuje wpływ głodu na społeczeństwo i gospodarkę w 12 państwach afrykańskich. W przygotowaniu raportu brały udział także Komisja Unii Afrykańskiej oraz Komisja Gospodarcza ONZ w Afryce.

Długotrwałe skutki niedożywienia jeszcze przez wiele lat będą wpływały negatywnie na społeczeństwo i gospodarkę Etiopii. Zgodnie z raportem poważny problem niedożywienia obniża produktywność pracowników w całym kraju, co przekłada się na miliardy dolarów niewykorzystanego potencjału rocznie.

 

Oto 10 kluczowych ustaleń raportu:

1. Ponad 4 z 10 dzieci w Etiopii cierpi na zaburzenia wzrostu, co oznacza, że są one niższe w porównaniu do prawidłowo odżywionych dzieci w tym samym wieku. Skutki zahamowanego wzrostu odczuwane są przez całe życie i wynikają z niedożywienia matek będących w ciąży.

2. Aż 81% wszystkich przypadków niedożywienia dzieci w Etiopii i patologi z tym związanych pozostają nieleczone.

3. Wynikający z niedożywienia uszczerbek na zdrowiu występuje u 44% dzieci poniżej pierwszego roku życia.

4. 28% wszystkich zgonów dzieci w Etiopii związanych jest z niedożywieniem.

5. 16% wszystkich przypadków powtarzania klasy w szkole podstawowej związane są z niedożywieniem i zaburzeniami wzrostu.

6. Dzieci z zaburzeniami wzrostu kończą średnio jedną klasę szkoły mniej niż dzieci bez tego problemu.

7. Śmiertelność dzieci związana z niedożywieniem obniżyła poziom zatrudnienia w Etiopii o 8%.

8. Aż 67% dorosłej populacji w Etiopii miała problemy z zaburzeniami wzrostu w wieku dziecięcym.

9. Roczne koszty związane z niedożywieniem dzieci szacuje się na 55,5mld Birr etiopskich, co odpowiada ok. 16,5% PKB Etiopii.

10. Wyeliminowanie zaburzeń wzrostu wynikające z niedożywienia jest kluczowym problemem, który powinien zostać rozwiązany, aby zapewnić Etiopii dalszy rozwój społeczno-gospodarczy.

 


Na podstawie: www.wfp.org
Zdjęcie za: Filipe Moreira, www.flickr.com

Michał Szczurek