Burundi: nowe plany elektryfikacji

Burundi: nowe plany elektryfikacji

15.05.2014. Położona w Afryce Środkowej Republika Burundi dzięki olbrzymiej inwestycji na łączną kwotę 270,4 mln dol. ma zamiar przełamać jedną z największych barier rozwoju kraju - dostęp do energii elektrycznej. Z 10-milionowej populacji z prądu korzysta jedynie 4% obywateli, co jest jednym z najniższych wskaźników na świecie. Pomoc w finansowaniu inwestycji zaoferował Bank Światowy, który przyznał na ten cel 100 mln dol. dotacji.

 

Na inwestycję składa się budowa dwóch elektrowni wodnych, położonych na rzekach Jiji i Mulembwe. Betonowe zapory, oddalone od siebie o pięć kilometrów, utworzą zbiorniki o pojemności odpowiednio 80 000 i 40 000 metrów sześciennych. Obie rzeki wpływają do jeziora Tanganika. Stworzona zostanie również sieć przesyłowa o napięciu 110 kV.

 

Łącznie moc zainstalowana obu elektrowni osiągnąć ma 48 MW. O skali przedsięwzięcia świadczy porównanie mocy nowych elektrowni z dotychczasowym zapotrzebowaniem na energię w Burundi, które w 2012 roku osiągnęło poziom 46 MW. Rozwój gospodarczy sprawia, że wykorzystanie energii rośnie w szybkim tempie i kraj potrzebuje inwestycji, by sprostać prognozowanemu na rok 2025 zapotrzebowaniu na poziomie 192 MW.

 

Dostęp do elektryczności jest w praktyce bezwględnym warunkiem przyspieszenia rozwoju, przekładając się na dostęp do oświetlenia czy możliwości długotrwałego przechowywania żywności. Inwestycję dodatkowo poprzedziły konsultacje lokalne, co pozwoli zminimalizować często występujące przy wielkich projektach energetycznych w Afryce konflikty i napięcia społeczne. Elektrownie mają wytwarzać prąd przy kosztach 10 centów za kilowatogodzinę. Skutecznie zastąpi to inne źródła energii, jak zanieczyszczające środowisko generatory diesla, wytwarzające energię przy znacznie wyższych kosztach, tj. 40 centów/kWh.

 

Grant przyznany został przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA). Pozostałe koszty rozłożone zostaną między rząd Burundi i partnerów pomocowych. Stowarzyszenie przyznaje dotacje i pożyczki w wysokość średnio 15 mld dolarów rocznie, z czego mniej więcej 50% środków rozdysponowywanych zostaje między kraje Afryki.

 

Źródła: data.worldbank.org, iea.org, hydro4africa.net, africa-energy.com

Zdjęcie: commons.wikimedia.org

 

Mariusz Świderski