Egipt: zastój w sektorze turystycznym

20.01.2012. W Kairze odbyło się spotkanie poświęcone osiągnięciom w sektorze turystycznym w minionym roku. Minister turystyki Abdel Nour skupił się bardziej na omawianiu problemów niż sukcesów, co wobec trwającego zastoju w turystyce, nie wywołało większego zdziwienia.

W Centrum Konferencyjnym w Kairze odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia resortu turystyki w minionym roku. Minister turystyki Mounir Fakhry Abdel Nour przybył spóźniony i w swoim przemówieniu skupił się głównie na problemach, z którymi od niemal roku boryka się sektor turystyczny.

Szacuje się, że w minionych latach w turystyce znajdowało zatrudnienie około 1/8 siły roboczej kraju, a wpływy z sektora turystycznego sięgały 8 miliardów funtów brytyjskich rocznie. Od 25.01.2011 r., kiedy w Egipcie wybuchły pierwsze zamieszki, doprowadzając do ogólnonarodowej rewolty, sektor turystyczny znalazł się w impasie i ta tendencja utrzymuje się do chwili obecnej.

Abdel Nour poinformował, że kryzys w sektorze turystycznym spowodował spadek wpływów o około 2,5 miliarda funtów w minionym roku w porównaniu z wcześniejszymi latami. Analitycy twierdzą natomiast, że oficjalne dane nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji, która jest znacznie gorsza niż przedstawiają ją politycy. Szacują jednocześnie, że dochody z turystyki mogły zmniejszyć się nawet o 50%. Zdanie analityków podzielają pracownicy sektora turystycznego.

Pomimo impasu, zarówno politycy jaki i pracownicy sektora turystycznego, nie tracą jednak optymizmu. Egipt jest wart zobaczenia nie tylko z powodu ogólnie pojętej egzotyki, ale przede wszystkim z powodu licznych zabytków znajdujących się na terenie kraju. Nadal istnieje więc ogromna szansa na to, że po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej turystyka będzie przynosić pokaźne zyski.

Na podstawie:
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/19/egypt-tourism-visitor-numbers-collapse

Anna Cichecka