dr Konrad Czernichowski

dr Konrad Czernichowski

   
dziedzina naukowa ekonomia, stosunki międzynarodowe
badane państwa/ obszary geograficzne Kamerun, Sudan, Zambia, Botswana
obszary badawcze
  • integracja afrykańska
  • surowce naturalne w Afryce
nazwa instytucji  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
najważniejsze publikacje
  •  Czernichowski, K., Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
  • Czernichowski, K.,Child Soldiers and the Extraction of Mineral Resources in Africa - Tracing the Link, [in:] Zgubne transakcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, eds. D. Kopiński and A. Polus, Difin, Warszawa 2010, pp. 65-79.
  • Czernichowski, K.,Globalne działania polskich charytatywnych organizacji pozarządowych na przykładzie Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, tom 1, pod red. Jana Rymarczyka, B. Drelich-Skulskiej i W. Michalczyka, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, ss. 187-198.
 e-mail  
 telefon  71 375 52 86