dr Hanna Dumała

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe
badane państwa/ obszary geograficzne    Afryka
obszary badawcze
  • Afryka jako region międzynarodowy
  • interesy globalnych mocarstw w Afryce
nazwa instytucji Wydział Politologii UMCS w Lublinie
najważniejsze publikacje
  • Region Afryki, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 237–262.
  •  Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionu Afryki po zimnej wojnie, [w:] Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Handel, polityka, prawa człowieka, A. Pawłowska (red.), Wydawnictwo WSPA, Lublin 2009, s. 115–132.
  • Region Afryki, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (red.), Lublin 2006, s. 264–268.
  • Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Afryki, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Lublin 2006, s. 252–264.
email hanna.dumala@poczta.umcs.lublin.pl
telefon  81 5376041