dr hab. Wiesław Lizak

Dziedzina naukowa     
Stosunki międzynarodowe
Badane państwa/ obszary geograficzne      
Afryka jako region

    Obszary badawcze       Problemy bezpieczeństwa w Afryce, konflikty w regionie   Nazwa instytucji      

Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze publikacje

Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012.
Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002 (współredakcja z J. J. Milewskim)


Email


wlizak@hot.pl