dr hab. Michał Lesniewski

   
dziedzina naukowa historia
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Południowa
obszary badawcze Historia południowej Afryki w wieku XIX i pierwszej połowie XX. Wojna burska (południowoafrykańska), 1899-1902 i jej geneza. Wielki Trek, 1835-1854. Dzieje Burów, Griqua i Korana. Relacje Afrykanie, Burowie Brytyjczycy do 1881 roku. Kolonializm brytyjski w Afryce i poza nią.
nazwa instytucji
Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
najważniejsze publikacje Książki:
 • Wojna burska. Geneza, przebieg i międzynarodowe uwarunkowania, wyd. Semper, Warszawa 2001;
 •  Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji imperialnych Wielkiej Brytanii,1899-1914, wyd. DiG, Warszawa 2001
 •  Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, 1869 – 2006, wyd. KiW, Warszawa 2006 (współautor);
 •  Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy. Studium wzajemnych relacji 1795 ‒ 1854, BEL-Studio, Warszawa 2008;

Wybrane artykuły z czasopism i publikacji zbiorowych:
 •  "Komando. Narodziny, charakter i znaczenie systemu militarnego pogranicza Kolonii Przylądkowej w XVIII w", "Afryka", nr 33, 2011, s. 30-44;
 • "Myth (De)Constructed: Some Reflections Provoked by Dan Wylie’s Book Myth of Iron: Shaka in History", "Werkwinkel", t. VI, 2011, nr 2, s. 55-70;
 •  "Przypadki Coenraada de Buysa, czyli kilka scen z życia południowoafrykańskiego pogranicza", Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, Warszawa, wyd. UW, 2011;
 •  "Guns and Horses, c. 1750 to c. 1850: Korana - People or Raiding Hordes?", "Werkwinkel", t. V, 2010, nr 2, s. 11-26;
 •  "Klaas Stuurman. A Few Thoughts on the Final Days of Khoi-khoi Independence", "Africana Bulletin", t. LVII, 2009, s. 41-63;
 •  "Trans-Orangia w latach 1835-1848. Kilka uwag na temat stosunków politycznych w południowoafrykańskim interiorze w okresie wielkich migracji", Polska, Europa, Afryka. Studia ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Pułtusk, wyd. Aspra, 2007;
 •  "Wielki Trek – fikcja czy rzeczywistość?", "Przegląd Historyczny", t. XCVII, 2006, nr 1, s. 89-94;
 • "A Few Thoughts on the Genesis of the Anglo-Boer War, 1899-1902", "Journal of Contemporary History" (Bloemfontein), t. XXV, 2001, nr 2, s. 23-40;
email michallesniewski@poczta.onet.pl
telefon