dr Beata Przybylska- Maszner

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe, integracja europejska
badane państwa/ obszary geograficzne relacje UE- Afryka Zachodnia
obszary badawcze
 • wymiar zewnętrzny działań UE wobec Afryki
 • misje i operacje wojskowe UE w Afryce
 • Unia Europejska- Afryka Zachodnia
 • wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE
 • zmiany relacji UE- Afryka Północna po wydarzeniach "arabskiej wiosny"
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego w państwach Afryki Północnej
 • standardy poszanowania praw kobiet w Afryce Północnej i Zachodniej
nazwa instytucji Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • najważniejsze publikacje
 • B. Przybylska-Maszner (red.), The Arab spring, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011 (ss.1-294), ISBN 978-83-62907-16-8.
 • B. Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010 (ss. 1-312), ISBN 978-83-60677-87-2.
 • B. Przybylska-Maszner, A. Potyrała, Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2009 (ss. 1-316), ISBN 978-83-60677-70-4.
 • A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, Leksykon integracji europejskiej w obszarze „Sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo”, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2008 (ss. 1-218 ), ISBN 978-83-60677-42-1.
 • B.Przybylska-Maszner, The Arab spring as a test of post-Lisbon capabilities and strategies of the European Union in North Africa, B. Przybylska-Maszner (red.), The Arab Spring, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, s.117-134.
 • B. Przybylska-Maszner, Polska prezydencja w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania. Mechanizm działania, założenia, (w:) Z. Czachór, T. Szymczyński (red.) Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 187-230.
 • B. Przybylska-Maszner, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej – ewolucja, mechanizm, obszary zaangażowania, (w:) M. Rewizorski (red.), Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, Warszawa 2011, s.
 • B. Przybylska-Maszner, Border Crisis in Lampedusa – the Symbol of a Failed Policy of the EU Borders Externalization, (w:) J. Jańczak (red.), Logos, Berlin 2011, s. 67-82.
 • B. Przybylska-Maszner, Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy na rzecz rozwoju, „Przegląd Strategiczny”, Poznań 1/2011, s.183-200
 • B. Przybylska-Maszner, Mechanizmy finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej- ewolucja, uwarunkowania, perspektywy, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 4/2010, Poznań 2010, s. 155-170.
 • B. Przybylska-Maszner, Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga EUSEC RD Congo – uwarunkowania, struktura, efekty (w:) B. Przybylska-Maszner (red.), Misje cywilne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 145-168.
 • B. Przybylska-Maszner, Operacje w obszarze Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – dylematy dotyczące efektywności (w:) J. Knopek (red.) Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s. 163-186.
 • B. Przybylska-Maszner, Development Perspectives of the European Security and Defence Policy. (w:) J. Babiak, S. Wojciechowski (red.), Terrorist pandora's box. Analysis of chosen terrorist issue, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008, s. 109-118.
 • B. Przybylska-Maszner, Spory o przyszłość Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (w:) W. Malendowski (red.) Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008, s. 47-58.
 • B. Przybylska-Maszner, NATO i Unia Europejska wobec wybranych wyzwań europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (w:) R. Kmieciak, T. Wallas (red.), Dylematy integracji europejskiej Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej, Wydawnictwo naukowe INPiD UAM, Poznań 2004, s. 65-76.
email beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl
telefon  61-8296597