dr Bara Ndiaye

dr Bara Ndiaye

 

   
dziedzina naukowa afrykanistyka, medioznawstwo
badane państwa/ obszary geograficzne relacje Francji z Afryką Subsaharyjską
obszary badawcze
 • relacje francusko-afrykańskie
 • problemy współczesnej Afryki
 • polityka Rosji wobec Afryki po roku 2000
 • systemy medialne na swiecie
 • współinicjator i organizator Dni Afryki w Olsztynie
nazwa instytucji  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
najważniejsze publikacje

Monografia:

 • Françafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, Olsztyn, IHSM 2010.

Artykuły:

 • 1) Africa’s natural resources. A case study of the activities of two French companies, Total and AREVA, [w:] Fatal transactions, pod red. Kopiński D., Polus A., Warszawa 2010, s. 125-138.
 • 2) Przestrzeń i granice monetarne we współczesnej Afryce na przykładzie strefy franka CFA, seria: „Forum Politologiczne”, pod red. A. Żukowskiego, t.10, wyd. Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2010, s.125-142.
 • 3) Z zagadnień historiografii afrykańskiej. Zarys problematyki, PER SAECULA Dyplomacja – Gospodarka – Historiografia, pod. red. A. Korytki, B. Krysztopy-Czupryńskiej, Olsztyn-Piotrków Trybunalski 2009, s.237-245.
 • 4) Przemiany w dzienniku "Le Monde” od Huberta Beuve-Mery’ego do Jean-Marie’go Colombani’ego (1944-1994), [w:] "Media Kultura Komunikacja społeczna" nr 5, Olsztyn 2009, s. 13-32.
 • 5) Konflikt na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Uwarunkowania historyczne, [w:] Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, pod red. Degefe Kebede Gemechu, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009, s. 118-133.
 • 6) Rozwój nowych mediów – na przykładzie prasy francuskiej, [w:] Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, pod red. Marka Jezińskiego, Toruń 2009, s. 193-204.
 • 7) Krajobraz medialny po wojnie z Gruzją…(Stereotypowy wizerunek Rosji w mediach zachodnich) [w:] Стереотипы и национальные системы ценностей в межкультурной коммуникации, Сборник статей, Выпуск 1, Санкт-Петербург – Ольштын, Издательство Невского института языка и культуры 2009, s. 90-94.
 • 8) Ruchy społeczno-polityczne we Francuskiej Afryce Zachodnie, [w:] Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce, seria: „Forum Politologiczne”, pod red. A. Żukowskiego, t. 9, wyd. Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2009, s. 207-224.
 • 9) Barack Obama w ujęciu prasy francuskiej (dziennik „Le Monde”), [w:] Media a komunikowanie polityczne. Za kulisami spektaklu Medialne wizerunki polityki, Katedra Socjologii UWM, Olsztyn 2009, s. 133-147.
 • 10) Międzynarodowa organizacja Frankofonii. Historia i stan obecny, [w:] Afryka na progu XXI wieku kultura i społeczeństwo, pod red. J. J. Pawlika, M. Szupejka, Warszawa 2009, s. 263-273.
 • 11) Pap Ndiaye, La Condition noire. Essai sur une minorité française – rev., [w:] «Hemispheres» Studies on Cultures and Societies nr 23, Polska Akademia Nauk, Zaklad Krajow Pozaeuropejskich, Warszawa 2008, s. 77-80.
 • 12) „Muridiyyah” w Senegalu. Rehabilitacja i afrykanizacja islamu, seria: „Forum Politologiczne”, t. 4, wyd. Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2006, s. 279-302.
 e-mail bara.ndiaye@uwm.edu.pl
 telefon 0048 895246466