dr Paweł Górzny

 

 

   
dziedzina naukowa  stosunki międzynarodowe, socjologia, antropologia kulturowa
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska
obszary badawcze
  • zmiany społeczna i kulturowa w krajach subsaharyjskich
    endogenne i egzogenne probelmy rozwojowe kontynentu
nazwa instytucji  Uniwersytet Jagielloński
najważniejsze publikacje
  •  Górzny, Paweł. 2005. HIV/AIDS in Black Africa - A Social Aspect of the Reasons of the Pandemic, Hemispheres, nr 19.
  • Górzny, Paweł. 2005. Marzenia o zjednoczonej Afryce. Czy Unia Afrykańska ma szansę stać się afrykańskim odpowiednikiem Unii Europejskiej w Europie?, Stosunki Międzynarodowe, nr 1- 2, t. 31.
  • Górzny, Paweł. 2010. Wybrane społeczno-ekonomiczne czynniki determinujące autorytarne systemy władzy i wojskowe zamachy stanu w Czarnej Afryce, Politeja, nr 13/2010.
  • Górzny, Paweł. 2010. Trzy etapy budowania relacji Chin z Afryką Subsaharyjską, artykuł w pracy zbiorowej pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek.
 e-mail pgorzny@gmail.com
 telefon