dr Morten Bøås

dr Morten Bøås

Dr Morten Bøås jest szefem badań w Instytucie Stosowanych Studiów Międzynarodowych Fafo w Norwegii. Jego obszerny dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu global governance, multilateralnej polityki rozwojowej oraz polityki afrykańskiej, które pojawiały się w takich pismach jak: Global Governance, Third World Quaterly, Conflict, Security & Development, Journal of Intervention and Statebuilding, Politique Africaine, Africa Spektrum czy Journal of Modern Africian Studies. W ostatnim czasie opublikował następujące książki: Global Development and Institutions. Framing the World?, Routledge, 2004 (współautor Desmond McNeill), Africa Guerrillas: Raging Against the Machine, Lynne Rienner, 2007 (współautor Kecin C. Dunn) oraz International Development vol I-IV, Sage, 2010, (współautor Benedicte Bull).