dr hab. Justyna Zając

dr hab. Justyna Zając

 

 

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Północna (i Bliski Wschód)
obszary badawcze
  • sytuacja polityczna w państwach Afryki Północnej (i Bliskiego Wschodu)
  • bezpieczeństwo regionu śródziemnomorskiego
  • współpraca państw Afryki Północnej (i Bliskiego Wschodu) z Unią Europejską
  • konflikt arabsko-izraelski
  • polityka zagraniczna Polski

 

nazwa instytucji  Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
najważniejsze publikacje

Książki
- Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;
- Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005;
- Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005;
- Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989 , (współautor – Ryszard Zięba), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005;
- Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991–2000), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004;
- Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Wydanie II, Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2004

Artykuły:
- „Promocja demokracji w państwach arabskich w polityce zagranicznej Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny, 2008, nr 2, s. 53-67.
- „Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa”, [w:] Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008, s. 361-395
- „Państwa arabskie wobec europejskiej koncepcji demokracji i praw człowieka”, [w:] Katarzyna Górak-Sosnowska, Joanna Jurewicz (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Łódź: Ibidem 2010, s. 133-148
- „Konflikt arabsko-izraelski w świetle teorii konfliktów”, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 2009, nr 1-2, t. 39, s. 177-191.
- „Środki i metody polityki zagranicznej państwa”, [w:] Ryszard Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004, s. 79–97.
- „EU-US in the Middle East peace efforts: to What Extent Cooperation?”, [w:] Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek (red.), US Foreign Policy: Theory, Mechanism and Practice, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007, s. 235-248.

 e-mail j.zajac@uw.edu.pl
 telefon 22 553 16 35