Demokratyczna Republika Konga: Pigmeje żądają zaprzestania dyskryminacji

Demokratyczna Republika Konga: Pigmeje żądają zaprzestania dyskryminacji

14.04.2015. Na Festiwalu Ludności Tubylczej w Kinszasie pigmeje zażądali ochrony przed dyskryminacją. Zarzucali Kongijczykom, że traktują ich jak "dzikusów".


Festiwal skupiał rodzime ludy z Afryki, Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Spodziewano się, że los Pigmejów zdominuje drugi Międzynarodowy Festiwal Rdzennych Ludów. Kongijski minister środowiska, Bienvenu Liyota Ndjoli, oficjalnie potępił dyskryminację, stygmatyzację i marginalizację ludów negroidalnych.


Pigmeje to plemię zbieracko-łowieckie, zamieszkujące tereny Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Konga, Kamerunu i Gabonu. Charakteryzują się niskim wzrostem. Mężczyźni dorastają zaledwie do około 1,2 m. Uważa się ich za najstarszych mieszkańców lasów równikowych. Żyją w przyjaźni z plemionami Bantu, jak również sąsiednimi plemionami rolniczymi. Wylesianie, górnictwo i ekstensywne rolnictwo coraz bardziej zagraża koczowniczemu trybowi życia.


Z historii Regionu Wielkich Jezior Afrykańskich dowiadujemy się, iż w dawnych królestwach - Ruandzie i Burudni - Twa posiadali najniższą pozycję społeczną. Bez wątpienia zaszłości historyczne, niechęć do innej grupy etnicznej, przejawy rasizmu, epatowanie tożsamością etniczną decydują o niechęci do tych ludów.


Festiwal stał się okazją do reintegracji społeczeństw i zwalczania przesądów, na przykład takiego, że pigmeje stanowią rodzaj "dzikich zwierząt". Rebelianci podczas konfliktów zbrojnych niejednokrotnie urządzali polowania na pigmejów, dopuszczając się przy tym aktów kanibalizmu. Na festiwalu protestowano przeciwko represjom, wykorzystywaniu i marnym płacom. Udział w forum miał również nakłonić parlament do przyspieszenia przyjęcia ustawy o prawach grupy. Złożono ją osiem miesięcy temu, jednak nadal brak w tej kwestii rozstrzygnięcia. Projekt ustawy podlega debacie.


Rozpatrując powyższe, odnotować należy, iż takie wydarzenia jak Międzynarodowy Festiwal Rdzennych Ludów przyczyniają się do wzrostu tolerancji, szacunku do innej kultury i zwiększenia świadomości społecznej. Jednakże wątpliwym jest, czy samo wydarzenie przyczyni się do poprawy losu pigmejów. Przesądy, wierzenia, tradycje i zaszłości historyczne są silnie zakorzenione w społeczeństwach afrykańskich. Dlatego wszelkie zmiany będą długofalowym procesem, wymagającym wielu integracyjno-edukacyjnych i uświadamiających Kongijczyków "akcji" jak również pomocy ze strony rządu.

 

Na podstawie: newvisiom.co.ug
Zdjęcie za: commons wikimedia.org

 

Wioleta Gierszewska