Demokratyczna Republika Konga: zmiany w polityce i prognozy na przyszłość

Demokratyczna Republika Konga: zmiany w polityce i prognozy na przyszłość
18.04.2014. W związku z kontrowersjami dotyczącymi wyborów w 2011 roku, Joseph Kabila musiał podjąć kroki mające na celu ustabilizowanie sytuacji w państwie. W 2012 roku mianował Augustina Matata Ponyo premierem. Zachowanie technokratycznego rządu miało rozwiązać kryzys i zapewnić utrzymanie władzy.
 
Pod koniec 2013 roku ogłosił powstanie z rządu jedności narodowej, w którego skład mieli wchodzić przedstawiciele opozycji i społeczeństwa obywatelskiego. Celem rządu miało być przywrócenie autorytetu, pokoju oraz poprawy warunków życia. Przypuszczano, iż nowy rząd zostanie utworzony w marcu podczas otwarcia sesji parlamentu. Jednak prezydent powstrzymuje się od decyzji.
 
Na urząd premiera typuje się: Moïse Katumbi, Kengo wa Dondo, Aubin Minaku i obecnego premiera Augustina Matata Ponyo. Katumbi ma duże poparcie w własnym okręgu wyborczym w Katandze, natomiast może nie uzyskać poparcia z północnej części Konga. W ciągu ostatnich miesięcy wzrosły szanse Minaku, który odgrywa kluczową rolę w polityce. Jednak dopóki Kabila nie posiada alternatywy dla zastąpienia przewodniczącego parlamentu trudno będzie go przenieść na inne stanowisko. 
 
Kolejny kandydat to Kengo wa Dongo. Ten polityk o polskich korzeniach jest niemal wszechobecny w życiu politycznym. Pełni funkcję przewodniczącego Senatu. Zgodnie z konstytucją, jeśli coś się stanie prezydentowi, zastąpi go Kengo wa Dongo. Wokół Kengo krystalizuje się lojalna opozycja. Mało prawdopodobne by stanowisko premiera przyniosło mu więcej władzy lub chwały, niż obecnie. Przede wszystkim zależy mu na umieszczeniu swoich powierników na strategicznych stanowiskach. 
 
Wydawałoby się, iż z wymienionych kandydatów Matata Ponyo jest w posiadaniu najlepszych kart. Powołano go na premiera ze względu na technokratyczny profil finansowego i makroekonomicznego eksperta. Jednak brakuje mu doświadczenia politycznego, nie może on liczyć na duże poparcie w szeregach partii PPRD. Matata należał do kręgu Katumby Mwanke, starszego doradcy Kabili, który zginął w katastrofie lotniczej.
 
Przedmiotem spekulacji są również wybory w 2016 roku i to czy i w jakim stopniu Kabila spróbuje utrzymać stanowisko prezydenta. Czy będzie dążył do uzyskania innego mandatu czy rozszerzenia obecnego. Zgodnie z konstytucją głowa państwa nie może pełnić funkcji prezydenta dłużej niż dwie kadencje. Jeśli Kabila zmieni sposób wyborów prezydenckich z bezpośrednich na pośrednie to otrzyma nowy pierwszy mandat.  Może również zmienić kadencję prezydencką z 5 do 7 lat i zarządzić natychmiastowe wprowadzenie zmian. 
 
Istnieje wiele spekulacji na temat przyszłych wyborów. Niektórzy sugerują, iż prezydent może być zainteresowany scenariuszem Putin - Miedwiediew, gdzie odda władzę swojemu powiernikowi, a sam zostanie premierem na jedną kadencję, po której ponownie będzie mógł zostać prezydentem. Z kolei nie należy porównywać Demokratycznej Republiki Konga do Rosji, a Kabili do Putina. Trudno sugerować, iż Kabila odda urząd prezydenta bez narzekania. Z pewnością będzie mu trudno utrzymać się przy władzy, na co wskazują poprzednie wybory z 2011 roku. 
 
Prezydent obiecał wprowadzenie rządu jedności narodowej jednak ma problem z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Nic nie wskazuje na to by miał przygotowany scenariusz swej polityki. Nawet osoby z najbliższego otoczenia Kabili są zmuszone do spekulacji. Należy podkreślić, iż nie jest łatwo rządzić Demokratyczną Republiką Konga, krajem nękanym przez wojny domowe, borykającym się z korupcją, zadłużeniem i niestabilnością. To tylko kilka z wielu problemów państwa dysfunkcyjnego, jakim jest Kongo. Problemy, z jakimi boryka się kraj mogą tłumaczyć trudność podjęcia tak ważnej decyzji. 
 
Na podstawie: allafrica.com
Zdjęcie za: commons.wikimedia.org
 
 
Wioleta Gierszewska