Demokratyczna Republika Konga: Wpływ organizacji humanitarnych na gospodarkę w Gomie

Demokratyczna Republika Konga: Wpływ organizacji humanitarnych na gospodarkę w Gomie

18.09.2013. W ciągu ostatnich dziesięcioleci konflikt w Kiwu Północnym doprowadził do napływu ponad 500 agencji pomocowych. Pomoc humanitarna ma poważny wpływ na lokalną gospodarkę. Agencje humanitarne stwarzają miejsca pracy i wyręczają rząd w świadczeniu wielu usług publicznych.


Agencja informacyjna IRIN poinformowała, iż hotele cieszą się wyjątkową popularnością wśród pracowników organizacji pomocowych. Parkingi najpopularniejszych klubów Gomy są wypełnione samochodami z tablicą rejestracyjną sił ONZ lub organizacji pomocowych. Portier w Chez Ntemba, Fabrice, przyznaje, iż ceny za usługi są wysokie, ponieważ kierowane są one do cudzoziemców, pracujących dla organizacji pozarządowych.


Według Karen Büscher i Koen Vlassenroot sektor pomocy humanitarnej wpływa nie tylko na gospodarkę, ale również na społeczeństwo. Z artykułu opublikowanego przez opendemocracy.net wynika, iż oprócz oddziaływania na lokalną gospodarkę organizacje humanitarne przyczyniają się do nowych konfliktów oraz ponoszą winę za rosnące kontrasty. W efekcie obserwuje się takie zjawiska jak: inflacja czynszów, dolaryzacja lokalnego rynku, wzrost cen gruntów oraz nieruchomości. Ceny niektórych apartamentów w pobliżu miasta wzrosły z 400 dolarów do 1 tys. dolarów za miesiąc. Miejscowa ludność nie może poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Droga do biznesowego centrum Gomy jest dobrze utwardzona i oświetlona. Jednak odległe miejscowości są zaniedbane, a większość tamtejszych budynków przypomina rudery.


Sytuacji towarzyszy tzw. "efekt domina", który polega na tym, iż lepiej wykwalifikowani i bogatsi Kongijczycy potrzebują osób o niskich kwalifikacjach do pracy w usługach. Supermarkety, centra handlowe, hotele potrzebują sprzątaczek, pokojówek i opiekunek. Obecność organizacji pomocowych odciąża również rząd w zakresie świadczenia wielu usług społecznych. NGOs działają aktywnie w sektorze zdrowia, edukacji, usług sanitarnych czy dostępu do wody.

 

Na podstawie: all.africa.com
Zdjęcie za: archiwum PCSA


Wioleta Gierszewska