Demokratyczna Republika Konga: Rząd szuka inwestorów gruntów rolnych

Demokratyczna Republika Konga: Rząd szuka inwestorów gruntów rolnych
5.11.2014 Demokratyczna Republika Konga planuje wydzierżawić grunty rolne o większej powierzchni niż Francja. W celu zwiększenia zatrudnienia i produkcji żywności rząd stara się przyciągnąć kapitał i technologię. 
 
Kongo może wydzierżawić aż 640 tysięcy kilometrów kwadratowych, to więcej niż jedna czwarta Afryki Centralnej. Ziemia w Kongu jest bogata w surowce naturalne, lasy, żyzną uprawną glebę oraz rzeki. Rząd chce aby inwestorzy przekształcili rolnictwo na potrzeby kraju. 
 
Należy wskazać, iż kontynent afrykański obfituje w wspomnienia z czasów kolonialnej niesprawiedliwości. Inwestorzy z Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Zachodu kupują afrykańską ziemię w poszukiwaniu wydajności i aktywów produkcyjnych. Starcia o ziemię miały miejsce m.in. w Zimbabwe. W celu uniknięcia przyszłych konfliktów z inwestorami i oskarżeń o grabież ziemi rząd nie będzie sprzedawał, a jedynie dzierżawił inwestorom użytki rolne.
 
Konwersja o przekształceniu afrykańskiej ziemi w duże gospodarstwa jest niezwykle delikatnym problem. Dyrektor inwestycyjny Emerging Capital Partners - Andrew Brown ogłosił, iż inwestorzy mogą napotkać sprzeczne roszczenia o posiadanie i korzystanie z ziemi. Dyrektor Landesa Rural Development Institute, organizacji zajmującej się zabezpieczeniem praw do ziemi najbiedniejszych rolników na całym świecie - Jennifer Duncan potwierdza, iż źle opracowane projekty dotyczące prawa do ziemi i praw własności mogą zaszkodzić i wypierać miejscową ludność. Poszanowanie prawa do ziemi i zrównoważone inwestycje są niezbędne do efektywnego zarządzania i długoterminowych sukcesów finansowych.
 
Po nieudanej inicjatywie wspierania drobnych rolników opracowano plan dzierżawy ziemi dla inwestorów. Poprzedni projekt rządu nie był zrównoważony, lecz uzależniony od ograniczonych środków publicznych. Rolnicy borykają się z brakiem zdolności do przechowywania i przetwarzania produktów oraz transportem na rynek. 
 
Obecnie rząd planuje rozwijać 21 "Agrobiznes parków", które zapewnią żywność i zatrudnienie dla drobnych rolników. Africom Commodities Sp. Z oo przy współpracy z Kongijskim rządem rozwija sieć "Agrobiznes parków" w Bukanga-Lonzo. Africom zasadził dwa tysiące dwieście hektarów kukurydzy. Według rzecznika firmy - Tania Grobler pod koniec stycznia planuje się posadzenie łącznie 10 tys. ha. W nowym roku firma rozpocznie uprawę warzyw na obszarze 1 tys. ha. Żywność w pierwszej kolejności ma być przeznaczona na krajową konsumpcję, a ostatecznie na eksport. 
 
Według danych Banku Światowego ludność w Kongo liczy 67.5 milionów mieszkańców żyjących średnio za 400 dolarów rocznie. "Górniczy boom", który nastąpił pod koniec wojny domowej w 2003 roku stał się bodźcem wzrostu gospodarczego. Jednakże z społeczno-politycznego punktu widzenia trudno "świętować" wzrost gospodarczy w państwie w którym miliony żyją poniżej granicy ubóstwa.
 
 
Na podstawie: farmlandgrab.org, globalaginvesting.com,online.wsj.com
 
Zdjęcie za: commons.wikimedia.org
 
 
Wioleta Gierszewska