Demokratyczna Republika Konga: Rząd stara się zwiększyć udział państwa w projektach górniczych

Demokratyczna Republika Konga: Rząd stara się zwiększyć udział państwa w projektach górniczych
08.03.2014. Trwają negocjacje z inwestorami w sprawie zwiększenia udziału państwa w projektach górniczych. Ze względu na protesty inwestorów rząd zgodził się na pewne ustępstwa i obniżył proponowany udział w projektach z 35 do 15 procent.
 
Złoża diamentów, złota, miedzi, cyny i koltanu przyciągają do Konga inwestorów z całego świata. Celem rządu jest zwiększenie dochodów z wydobycia surowców naturalnych, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności oraz atrakcyjności kongijskich złóż. Dotychczasowe ustalenia nie zakończyły się porozumieniem. Inwestorzy obawiają się zmian tzw. klauzuli stabilnościowej, która chroni firmy przez 10 lat od zmian prawnych. Według nowego projektu okres ten ma być zmniejszony do 5 lat. W efekcie krótsze "okresy stabilnościowe" stworzą mniej atrakcyjne środowisko dla inwestycji.
 
Rząd próbuje potroić swój zysk z wydobycia miedzi z dwóch do sześciu procent, co zdaje się być głównym przedmiotem dyskusji. Należy brać pod uwagę, iż gospodarka Konga jest silnie uzależniona od górnictwa. W 2012 roku w sektorze tym powstało15,4 procent PKB, zaś tempo wzrostu gospodarczego wynosiło 8,7 procent.
 
Na podstawie: iol.co.za, article.wn.com                       
Zdjęcie za: commons.wikimedia.org
 
Wioleta Gierszewska