Demokratyczna Republika Konga: ONZ zaniepokojony możliwością rekrutacji dzieci-żołnierzy przez M23

13.06.2013. Z raportów misji pokojowej ONZ w Demokratycznej Republice Konga wynika, że dziesiątki dzieci zbiegły z M23, lecz pozostają w ukryciu. Przedstawiciele ONZ wyrazili zaniepokojenie możliwością ponownej rekrutacji dzieci przez rebeliantów.

 

10 czerwca, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ds. Dzieci i Konfliktów Zbrojnych – Leila Zerroungi, wraz z Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego w Demokratycznej Republice Konga – Rogerem Meece, przedstawili raport, w którym ostrzegają przed możliwoścą ponownej rekrutacji 53 dzieci przez rebeliantów z Ruchu 23 Marca (M23). Z raportu wynika, że na terenie Północnego Kiwu, w trakcie walk między rebeliantami zbiegło 70 dzieci. 17 z nich opuściło rejon walk, jednak pozostałe 53 nadal pozostaje w ukryciu i jest narażone na ponowne wcielenie do ugrupowań zbrojnych.

 

Przedstawiciele ONZ wydali oświadczenie, w którym wezwali do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania dzieci. W stosunku do M23 Leila Zerroungi dodała, że przedstawiciele ugrupowania poniosą pełną odpowiedzialność za wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci, w tym za rekrutację, ponowną rekrutację i inne formy wykorzystywania dzieci.

 

Jak wynika z raportów ONZ-u członkowie Ruchu 23 Marca spotykają się z lokalnymi wodzami na wschodzie kraju, celem identyfikacji i przekazania im osób, które zdezerterowały. Przedstawiciele misji pokojowej w Demokratycznej Republice Konga – MONUSCO zobowiązali się do podjęcia starań w celu dotarcia do zagrożonych dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa.

 

Werbowanie dzieci-żołnierzy do różnych oddziałów zbrojnych nadal pozostaje poważnym problemem w wielu państwach Afryki. Dzieci poddawane są psychicznym i fizycznym torturom, które pozostawiają piętno na całe życie. Doświadczenia z młodych lat nie pozwalają im na normalne życie w przyszłości.

 

Na podstawie: allafrica.com, un.org, xinhuanet.com

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Michał Tul