Demokratyczna Republika Konga: decyzja o zawieszeniu ustawy dotyczącej prawa naftowego

 Demokratyczna Republika Konga: decyzja o zawieszeniu ustawy dotyczącej prawa naftowego
31.01.2014. Rząd zawiesił kontrowersyjną ustawę o zasobach ropy naftowej.  Przedłużono czas na debaty. Ustawa nie obejmowała środków antykorupcyjnych i zasad ochrony środowiska, co skrytykowali parlamentarzyści i działacze UNESCO, Global Witness. Jeden z artykułów w ramach " interesu publicznego" zezwalał na odwierty w Parku Narodowym Virunga. Zawieszenie ustawy jest doskonałą decyzją do wzmocnienia prawa. 
 
W 2010 roku Demokratyczna Republika Konga przyznała koncesje na poszukiwanie ropy wzdłuż granicy z Ugandą. SOCO International plc podpisał kontrakt dotyczący eksploatacji złóż w Bloku V obejmującym Ryft Alberta. Tereny te częściowo pokrywają się z okolicą Parku Narodowego Virunga. Eksploatacja złóż na obszarach chronionych jest sprzeczna z ustawodawstwem oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Konga. 
 
Ustawa nie przewiduje rygorystycznego przetargu publicznego. Z kolei solidne i przejrzyste procedury są gwarancją na uzyskanie wysokich cen ze sprzedaży zasobów ropy naftowej i gazu. Korporacje powinny upubliczniać informację o wydatkach i dochodach zgodnie z przejrzystością w przemyśle wydobywczym (EITI). Warto by spółki upubliczniały dane na temat wydobycia ropy oraz ilości wyprodukowanego gazu.
 
Kolejnym problemem dotyczącym wydobycia surowców jest przesiedlenie lokalnej ludności. Przesiedlenia muszą być wykonane zgodnie z międzynarodowymi praktykami oraz w konsultacji z przedstawicielami lokalnych społeczności. 
 
Angola i Demokratyczna Republika Konga podpisały porozumienie dotyczące podziału lukratywnych obszarów morskich, co przyczyniło sie do wzrostu produkcji ropy w Kongu. W 2011 roku zysk z przemysłu naftowego wynosił 466 mln dolarów. Mimo znacznych dochodów ze sprzedaży koncesji na wydobycie złóż, surowce naturalne nie są synonimem rozwoju gospodarczego.
 
Demokratyczna Republika Konga jest państwem dysfunkcyjnym. Silnie zakorzeniona korupcja, nepotyzm utrudniają ustabilizowanie sytuacji. Dodatkowo sektor naftowy Konga reguluje przestarzałe ustawodawstwo z 1980 roku. Wyjście kraju z kryzysu wymaga wielu reform, przede wszystkim nowych, silnych i respektowanych przez społeczeństwo uregulowań prawnych.
 
 
Na podstawie: allafrica.com, globalwitness.org
 
Zdjęcie za: commons.wikimedia.org
 
 
Wioleta Gierszewska