Dżibuti: inwestycje w energię geotermalną

Dżibuti: inwestycje w energię geotermalną

18.10.2013. Przedstawiciele rządu Dżibuti podpisali z Bankiem Światowym porozumienie w sprawie finansowania projektu zagospodarowującego energię termalną. Inwestycja kredytowana będzie na preferencyjnych warunkach przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) i ma na celu obniżenie cen energii przy jednoczesnym zwiększeniu jej dostępności dla odbiorców.

 

Wykorzystanie wulkanicznych źródeł energii poprzez konstrukcję instalacji geotermalnych ma przybliżyć Dżibuti do osiągnięcia celu, który zakłada, że do 2020 r. 100% zapotrzebowania energetycznego będzie pochodziło ze  źródeł odnawialnych. Równocześnie zapewni to temu niewielkiemu państwu niezależność energetyczną. Kolejnym celem jest rozwój dostępu do taniej energii dla jak największej liczby mieszkańców. 

 

Porozumienie, opiewające na 1,1 mld franków (6,1 miliona USD) podpisane zostało przez Ministra Ekonomii i Finansów Dżibuti, lyas Moussa Dawaleh'a i Inger Andersen, wiceprezydent Banku Światowego na Afrykę i Bliski Wschód. Całkowity koszt projektu w kwocie 30,6 mln USD dofinansowany zostanie ponadto przez Fundusz dla Międzynarodowego Rozwoju OPEC (OFID), Afrykański Bank Rozwoju (poprzez Afrykański Fundusz Rozwojowy), duński Fundusz Zrównoważonej Energii dla Afryki oraz Agence Française de Développement. Wkład własny rządu Dżibuti wyniesie 500 tysięcy USD.

 

Projekt bezpośrednio dofinansowywany przez Bank Światowy ma ocenić ekonomiczną opłacalność eksploatacji złóż geotermalnych w regionie jeziora Assal. Inwestycja przyczyniłaby się do redukcji cen energii o 70%, dodatkowo także do spadku emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. 

 

Rząd Dżibuti zainicjował w porozumieniu z UNESCO wpisanie jeziora Assal na Listę Dziedzictwa Międzynarodowego w 2008 roku, co zostało zamieszczone w rządowej strategi geotermalnej z 2011 roku.

 

Na podstawie: worldbank.org, sabahionline.com

Zdjęcie: wikipedia.org

 

Mariusz Świderski