Czechy: Afrykanistyka na "XVII International Conference of Young Scholars" w Pradze

Czechy: Afrykanistyka na "XVII International Conference of Young Scholars" w Pradze

27.05.2013. W dniu 24 maja odbyła się w Pradze XVII Międzynarodowa Konferencja dla Młodych Naukowców. Tegoroczny temat brzmiał: "Collective Memory and International Relations". Wśród wystąpień pojawiły się trzy prezentacje dotyczące Afryki.

 

Referat pt. "IBSA: Paving the Way for a New Wave of Multilateralism" autorstwa Debjyotiego Ghosha, zaprezentowany został przez Anweshę Duttę z Graduate Institute of International and Development Studies w Genewie. Przedstawione zostały założenia IBSA Dialogue Forum, stworzonego przez trzy państwa: Indie, Brazylię oraz Republikę Południowej Afryki. Szczególnie akcentowano działania członków forum w obszarze zdrowia i opieki medycznej, przede wszystkim zaś w zakresie profilaktyki i leczenia HIV/AIDS. 

 

Kolejna prezentacja, pt. "The Memory of Berlin Conference 1884-1885; 'African Questions', What Matters in the 21st Century" miała miejsce podczas panelu "Between West and South". Prelegent, Sunday D. Shaibu, przybliżył tematykę wytyczania granic kolonii w Afryce oraz późniejsze tego konsekwencje. Postawił również bardzo ważkie pytanie, na które tak trudno licznym politykom i ekspertom znaleźć odpowiedź, mianowicie: w jaki sposób do decyzji Konferencji Berlińskiej należy ustosunkować się obecnie.

 

Trzeci referat pt. "The African Union as a Pan-African Organization: Civic Society Perspective" zaprezentowany został przez przedstawicielkę Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, Agnieszkę Sito. Stanowił przegląd sytuacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Afryce Subsaharyjskiej, przede wszystkim pod kątem partycypacji w procesie podejmowania decyzji, a także analizę funkcjonowania Unii Afrykańskiej jako organizacji panafrykanistycznej. 

 

Dodatkowo, Afryka zagościła w dyskusji po wystąpieniu Markusa Petera Behama z Uniwersytetu Wiedeńskiego, który poruszył problem ludobójstwa w kontekście genezy zjawiska (ze szczególnym uwzględnieniem pamięci kolektywnej) i kontrowersji terminologicznych. Przytaczano, jako przykłady, między innymi ludobójstwo w Rwandzie, a także sytuację w Darfurze.

 

Wkrótce pojawi się publikacja pokonferencyjna, a w niej artykuły wyżej wspomnianych młodych naukowców.

 

Zdjęcie za: ICYS

 

Agnieszka Sito