Członkowie EAC przyjmują napięty harmonogram wprowadzenia unii monetarnej

Regulatorzy sektora finansowego krajów tworzących EAC przystąpili do prac związanych ze standaryzacją metod gromadzenia, przetwarzania oraz publikacji danych statystycznych. Przyjęty harmonogram prac jest bardzo napięty, bowiem zgodnie z planem unia walutowa EAC ma zostać utworzona już w przyszłym roku.
W oczach twórców Wspólnoty to m.in. ujednolicone standardy prowadzenia finansowej statystyki pozwolą odpowiednim instytucjom – których utworzenie przewidziane jest w ramach unii (np. Wschodnioafrykański Bank Centralny, Wschodnioafrykański Instytut Walutowy) – prowadzić efektywną regionalną politykę monetarną.
Obecnie, w każdym z pięciu krajów członkowskich Wspólnoty – Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania i Kenia – funkcjonują niezależne i różne systemy oraz procedury gromadzenia, przetwarzania i upubliczniania danych statystycznych.
Technokraci negocjujący plan wprowadzenia unii monetarnej mają także 18 miesięcy na stworzenie i uzgodnienie ostatecznej wersji kryteriów konwergencji, w tym poziomu inflacji, wielkości deficytu budżetowego oraz wzrostu PKB. O tym jak bardzo istotne jest prawidłowe dobranie, a przede wszystkich monitorowanie, kryteriów konwergencji przekonała się Unia Europejska podczas kryzysu greckiego.
Projektanci unii walutowej EAC za wszelką cenę chcą nie dopuścić do ewentualnego powtórzenia się scenariusza greckiego w obrębie ich Wspólnoty, dlatego bardzo dokładnie pragną ustalić metody obliczania, definicje i metody kompilowania wskaźników konwergencji oraz mieć całkowitą pewność, iż każdy z krajów Wspólnoty będzie ich przestrzegał.
W zeszłym tygodniu utworzone zostało także Stowarzyszenie Banków Afryki Wschodniej, którego zadaniem jest harmonizacja dobrych praktyk bankowych oraz standardów rachunkowości w regionie. Jednak przedstawiciele prywatnego biznesu (w tym ci związani z sektorem bankowym) oraz większość obserwatorów zgodnie przyznają, iż przyjęty harmonogram prac integracyjnych jest bardzo napięty i w związku z tym dotrzymanie ustalonych terminów jest mało prawdopodobne.

 

źródło zdjęcia: http://www.biyokulule.com/sawiro/sawirada_waaweyn/East%20Africa%20federation1.jpg