Czad: 4 miliony dzieci zaszczepionych dzięki kampanii wspieranej przez ONZ

Czad: 4 miliony dzieci zaszczepionych dzięki kampanii wspieranej przez ONZ

24.03.2013. Wyeliminowanie polio, dostarczenie witaminy A oraz odrobaczanie 4 milionów dzieci poniżej siódmego roku życia jest celem trzydniowej kampanii rozpoczętej 18 marca przez rząd Czadu przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Celem kampanii szczepień rozpoczętej 18 marca przez rząd Czadu jest wyeliminowanie polio oraz odrobaczenie i dostarczenie witaminy A 4 milionom dzieci na terenie kraju. Wszystkie te działania mają kluczowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i psychicznego najmłodszych. Odpowiednio zbilansowana dieta bogata w witaminę A zwiększa szansę przeżycia oraz znacząco zmniejsza ryzyko występowania chorób zakaźnych u małych dzieci. Odrobaczone dzieci są lepiej dożywione, rosną szybciej oraz łatwiej przychodzi im przyswajanie wiedzy.

By dotrzeć do wszystkich potrzebujących dzieci w całym kraju zmobilizowanych zostało prawie 10 tys. dodatkowych pracowników społecznych. UNICEF poinformował, że w trakcie trzech dni kampanii uda się także dotrzeć do dzieci żyjących w grupach koczowników, do których dostęp jest utrudniony.

Przedstawiciele UNICEF zauważyli, że rząd Czadu poczynił ogromne postępy w zakresie eliminowania polio. Podczas gdy w 2011 roku zostały zdiagnozowane 132 przypadki, w 2012 roku było ich już tylko 5.

"Kampania może sfinalizować wcześniejsze programy szczepień, dzięki którym od czerwca 2012 rok w kraju nie zanotowano ani jednego przypadku polio", powiedział  Pan Bruno Maes, przedstawiciel UNICEF w Czadzie.

Niestety w 8 z 19 regionów w kraju notuje się rosnącą liczbę nieszczepionych dzieci.

Rząd Czadu zaangażował się w akcję "‘Commitment to child survival" prowadzoną właśnie przez UNICEF. Jej nadrzędnym celem jest zmniejszenie umieralności niemowląt poniżej 20 na 1000 urodzeń do 2035 roku.

Na podstawie: www.un.org
Zdjęcie za: DFID – UK Department for International Development, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Michał Szczurek