Burundi: kontrowersyjne zmiany w konstytucji

Burundi: kontrowersyjne zmiany w konstytucji

13.12.2013. Rząd Burundi zaproponował zmiany w konstytucji. Rewizja ustawy zasadniczej może doprowadzić do odnowy konfliktu na tle etnicznym między Hutu i Tutsi.  

 

Planowane zmiany mają dotyczyć procedury głosowania w parlamencie – z obecnych dwóch trzecich głosów wymaganych przy przyjmowaniiu nowego prawa, do zwykłej większości. Sytuacja ta spowoduje całkowite przejęcie władzy przez Hutu, którzy mają większość w parlamencie. Parlamentarzyści Tusti posiadają 40 proc. miejsc. Zaproponowana reforma ma także ograniczyć uprawnienia pierwszego wice-prezydenta, który należy do innej partii i grupy etnicznej niż prezydent. Obecnie prezydentem Burundi jest Pierre Nkurunziza, który przynależy do grupy etnicznej Hutu, podczas gdy stanowisko pierwszego wice-prezedenta piastuje Bernard Busokoza, będący Tutsi.

 

Najważniejsze przepisy konstytucyjne są zakorzenione w porozumieniu z Aruszy, które zostało podpisane w 2000 r. i miało istotny wpływ na wypracowanie porozumienia pokojowego, które w 2006 r. zakończyło trwającą 13 lat wojnę domową. Warto dodać, iż w długich i trudnych negocjacjach mających na celu zakończenie konfliktu, uczestniczyło wiele osób, w tym zmarły niedawno były prezydent RPA – Nelson Mandela.

 

Będące efektem rozmów pokojowych ustalenia, stworzyły w Burundi demokrację konsensualną. To pozwoliło na podział władzy pomiędzy 85 proc. większość Hutu, a 14 proc. grupę Tutsi, stanowiącą zdecydowaną mniejszość. Dlatego też zaproponowane zmiany budzą tak wiele kontrowersji. Partie opozycyjne ostrzegają, że rewizja konstytucji może otworzyć drogę do dyktatury etnicznej i odnowić konflikt między Hutu i Tutsi. Historia Burundi obfituje w incydenty i masakry na tle etnicznym, jak te z 1972 i 1988 r. oraz wspomniana już wojnę domowa, w której zginęło co najmniej 300 tys. osób. Sytuacja w kraju, który odbudowuje się po dziesięcioleciach konfliktu nadal jest niestabilna, czego przykładem była eskalacja przemocy  przed ostatnimi wyborami prezydenckimi, jakie miały miejsce w 2010 r.

 

Na podstawie: dailytimes.com reliefweb.int

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Urszula Róg