BRIC przekształca się w BRICS

15.04.2010. Republika Południowej Afryki po raz pierwszy dołączyła do odbywających się od 2006 roku spotkań liderów Brazylii, Rosji, Indii i Chin określanych dotychczas mianem BRIC (termin BRIC został wprowadzony przez analityka banku Goldman Sachs - Jima O'Neilla dla podkreślenia potencjału rozwojowego Brazylii, Rosji Indii i ChRL, które wg prognozy banku mają być dominującymi gospodarkami świata w drugiej połowie XXI wieku). Ewolucja BRIC w BRICS zapowiedziana została w styczniu br. kiedy prezydent Chin zaprosił Jocoba Zumę na kwietniowe spotkanie liderów państw BRIC. W oficjalnej wypowiedzi po spotkaniu, prezydent Chin Hu Jintao stwierdził, „iż obecna sytuacja wymaga aby państwa BRICS ściślej ze sobą kooperowały”; można zatem założyć, iż RPA na stałe weszło do tego klubu. Komentatorzy zwracają uwagę, iż Republika Południowej Afryki nie przystaje swoją wielkością, potencjałem gospodarczym i demograficznym do pozostałych członków „klubu”. Na świecie jest wiele wschodzących gospodarek (np. Meksyk, Turcja, Indonezja) które z powodzeniem mogłyby zastąpić RPA w tym gronie. RPA, pozostaje jednak największą gospodarką na kontynencie afrykańskim i najważniejszą siłą polityczną w Afryce, dlatego transformacja BRIC w BRICS powinna być widziana jako próba redefinicji tego forum, którego działania nie powinny być już sprowadzane jedynie do kwestii gospodarczych, ale widoczne są również aspiracje do transformacji działalności zdominowanych przez państwa zachodnie instytucji międzynarodowych (głównie międzynarodowych instytucji finansowych). Wynikiem obrad liderów państw BRICS obok zajęcia stanowiska w sprawach związanych z gospodarką światową były postulaty stricte polityczne, z których głównym wydaje się być dążenie do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ i „zaniepokojenie” działaniami NATO w Libii (wszyscy członkowie BRICS zasiadają obecnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ; Rosja i Chiny jako członkowie stali, zaś RPA, Indie i Brazylia jako członkowie niestali. Jedność polityczna bloku została zamanifestowana podczas głosowania nad rezolucją 1973 dotyczącą wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Libią państwa BRIC jej nie poparły, ale za głosowała wówczas RPA).  

 Zdjęcia za: http://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2011/0414/South-Africa-joins-the-BRICS-club-calls-for-reform-of-UN

Andrzej Polus