Brazylia-Mozambik: plany budowy tamy kolejnym przykładem rosnącej aktywności Brazylii w Afryce

Brazylia-Mozambik: plany budowy tamy kolejnym przykładem rosnącej aktywności Brazylii w Afryce

3.05.2012. Szczególne podejście do inwestycji w Afryce, związki kulturowe oraz duży odsetek populacji afrykańskiego pochodzenia dają Brazylii istotną przewagę nad Chinami, Indiami czy Rosją. Kolejnym tego przykładem są negocjacje dotyczące budowy tamy Moamba Major w Mozambiku.

Serwis allAfrica.com ujawnił informację o negocjacjach prowadzonych pomiędzy Brazylią a Mozambikiem dotyczących budowy tamy Moamba Major. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wody pitnej dla regionu Maputo. Szacowany koszt projektu wynosi 500 milionów dolarów. Bank Centralny Brazylii do tej pory sfinansował analizę wpływu społecznego i ekonomicznego projektu.

Region Maputo rozwija się w bardzo szybkim tempie i liczy już ponad 2 miliony mieszkańców. Jednym z większych problemów regionu jest ograniczony dostęp do wody pitnej. Jeżeli projekt będzie przebiegał zgodnie z planem, rozpoczęcie budowy powinno mieć miejsce w 2014 roku.

Planowany projekt budowy tamy jest kolejnym przejawem rosnącego zainteresowania Brazylii współpracą gospodarczą z Afryką. W ciągu ostatnich 10 lat wartość wymiany handlowej pomiędzy dwoma regionami zwiększyła się ponad sześciokrotnie. Afryka w najbliższej przyszłości może stać się bardzo ważnym rynkiem zbytu dla brazylijskich produktów.

Ma to szczególne znacznie, ponieważ Brazylia posiada wyraźną przewagę nad innymi państwami rozwijającymi się, których aktywność w Afryce w ostatnich latach znacząco wzrosła. Pomimo iż współpraca Brazylii z Afryką nie jest tak medialnym zjawiskiem jak obecność chińskich przedsiębiorstw na kontynencie, to jej znaczenie systematycznie rośnie.

Znaczącym ułatwieniem dla brazylijskich inwestorów są powiązania kulturowe i język portugalski, którym mówi się również  w takich krajach jak Angola czy Mozambik. Co więcej, brazylijskie społeczeństwo składa się w dużej mierze z osób posiadających afrykańskie korzenie.

Dla wzajemnych relacji duże znaczenie ma także koncentracja brazylijskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze rolniczym. W gospodarkach afrykańskich rolnictwo jeszcze przez wiele lat będzie odgrywało bardzo istotną rolę, zarówno jeżeli chodzi o generowanie PKB jak i zatrudnienie. Doświadczenia oraz technologia importowana z Brazylii może znacząco wpłynąć na produktywność afrykańskiego rolnictwa.

Na podstawie: www.devex.com, www.allafrica.com
Zdjęcie za: www.wikimedia.org

Michał Szczurek