Brazylia-Afryka: kolejne państwo poszukujące surowców naturalnych?

Brazylia-Afryka: kolejne państwo poszukujące surowców naturalnych?

6.11.2012. Zaangażowanie Brazylii w państwach afrykańskich rośnie. Czy państwo to jest kolejnym "wschodzącym rynkiem" poszukującym surowców naturalnych (takim, za jakie uznaje się np. Chiny), czy motywy stojące za ofensywą polityczną i gospodarczą są bardziej złożone?

 

Chatham House opublikował artykuł, który przedstawia powody rosnącego zaangażowania Brazylii w państwach afrykańskich. Najważniejszym pytaniem, jakie stawia sobie autorka Christina Stolte jest - czy cele tego państwa wykraczają poza zabezpieczenie dostępu do surowców naturalnych?

 

W ciągu ostatnich 10 lat Brazylia znacząco rozszerzyła zaangażowanie polityczne i gospodarcze w państwach afrykańskich. Ilość brazylijskich ambasad wzrosła z 17 do 37. W trakcie tego okresu podpisanych zostało wiele umów gospodarczych, dzięki którym wartość handlu pomiędzy Brazylią a kontynentem wzrosła z 4,2 do 27,6 mld dolarów. Ropa oraz surowce naturalne stanowią ok. 90% importu Brazylii z państw afrykańskich, zaś inwestycje tego kraju skupiają się przede wszystkim na sektorze wydobywczym.

 

Jednak autorka artykułu twierdzi, że zainteresowanie Brazylii Afryką wykracza daleko poza surowce naturalne. Po pierwsze, państwa afrykańskie postrzegane są jako istotny rynek zbytu dla produktów wytwarzanych w Ameryce Łacińskiej. Tzw. Współpraca Południe-Południe ma także być sposobem na znalezienie poparcia dla uzyskania przez Brazylię statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Co więcej, państwo to promuje rozwiązania rozwojowe oparte na własnym doświadczeniu (w szczególności w rolnictwie i badaniach medycznych), które, jak twierdzi autorka, zostały przekształcone w skuteczne narzędzie polityki zagranicznej.

 

Z pełną wersją artykułu można zapoznać się na stronie: www.chathamhouse.org

 

Na podstawie: www.chathamhouse.org

Zdjęcie za: www.flickr.com

 

Michał Szczurek