Botswana: Prawo kobiet do dziedziczenia

16.10.2012. W Botswanie zapadł precedensowy wyrok w sprawie prawa kobiet do dziedziczenia nieruchomości. Dotychczas prawo zwyczajowe uniemożliwiało kobietom nabywanie domów rodzinnych w drodze postępowania spadkowego. Przywilej ten odnosił się jedynie do mężczyzn.

Sąd Najwyższy w Botswanie uchylił się od prawa zwyczajowego, które uniemożliwia kobietom dziedziczenie domu rodzinnego. Zgodnie z orzeczeniem sądu, takie prawo narusza podstawowe zapisy konstytucji, które gwarantują równość kobiet i mężczyzn. Ponadto, Sędzia Key Dingake stwierdził, że kobiety powinny posiadać takie samo prawo do dziedziczenia nieruchomości jak mężczyźni.

Wyrok jest odpowiedzią na sprawę Edith Mmusi i jej sióstr, które przez ponad pięć lat dochodziły swoich praw o nabycie spadku. Dom, który odziedziczyły kobiety został zajęty przez ich siostrzeńca. Ten, po ogłoszeniu postanowienia stwierdził, że sąd swoją decyzją narusza podstawowe wartości tradycji i kultury Botswany.

Społeczność międzynarodowa uznaje natomiast, że decyzja sądu jest ważnym krokiem na rzecz obrony praw kobiet w Botswanie i w całym regionie Afryki południowo-wschodniej.

Na podstawie: bbc.co.uk
Zdjęcie za: archiwum prywatne


Anna Cichecka