Biznes w Afryce: przedsiębiorcy już obecni na kontynencie lepiej oceniają atrakcyjność rynków afrykańskich

Biznes w Afryce: przedsiębiorcy już obecni na kontynencie lepiej oceniają atrakcyjność rynków afrykańskich

17.05.2013. Właściciele firm już obecnych na kontynencie oceniają perspektywy rozwoju w Afryce w sposób dużo bardziej pozytywny niż ci, którzy nie prowadzą tam działalności gospodarczej. Raport Ernst & Young Africa Attractiveness Survey 2013 pokazuje, że pomimo wysokiej stopy wzrostu, Afryka, dla cześć inwestorów, nadal pozostaje najmniej atrakcyjnym miejscem dla lokowania kapitału.

Firma Ernst & Young opublikowała kolejny raport z serii Africa Attractiveness Survey, który pokazuje, że część inwestorów uważa, że Afryka nie jest dobrym miejscem dla lokowania kapitału zagranicznego. Badanie Ernst & Young opiera się o wyniki ankiet przeprowadzonych pośród ponad 500 menadżerów międzynarodowych korporacji.

Pomimo wysokiej stropy wzrostu gospodarczego, rosnącej klasy średniej oraz dobrych wyników lokalnych przedsiębiorstw wielu liderów globalnych przedsiębiorstw uważa, że państwa Afrykańskie nie oferują dobrych warunków dla rozwoju biznesu.

"Firmy, które nie prowadzą działalności gospodarczej w Afryce podważają znaczenie afrykańskiego wzrostu gospodarczego. Co więcej, tylko 47% z nich uważa, że w ciągu najbliższych 3 lat atrakcyjność inwestycyjna kontynentu poprawi się, zaś aktualnie postrzegają oni Afrykę jako najmniej atrakcyjne miejsce docelowe ich inwestycji" - zauważa Ernst & Young.

Jednak raport wyraźnie pokazuje, że właściciele firm już obecnych na kontynencie oceniają perspektywy rozwoju w Afryce w sposób dużo bardziej pozytywny. Są bardziej świadomi realnych ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzeniem tam działalności gospodarczej i posiadają już znaczne doświadczenie w radzeniu sobie z wyzwaniami na rynkach afrykańskich. Co więcej, dostrzegają oni możliwość dalszej ekspansji na rynkach lokalnych.

Kiedy w 2011 roku Afryka, w ocenie inwestorów, wyprzedziła jedynie 2 regiony, w 2013 roku została oceniona lepiej niż 5 innych regionów (byłe republiki radzieckie, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Bliski Wschód oraz Ameryka Centralna). Badanie wykazało, że państwami najbardziej atrakcyjnymi dla inwestorów zagranicznych są Republika Południowej Afryki, Maroko, Nigeria, Egipt oraz Kenia.

Głównymi problemami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Afryce jest niskiej jakości infrastruktura, brak dostępu do niezawodnej sieci elektrycznej oraz korupcja.

Pełny raport Ernst & Young Africa Attractiveness Survey 2013 można znaleźć tutaj

Na podstawie: www.howwemadeitinafrica.com   
Zdjęcie za: www.triplepundit.com

Michał Szczurek