Zambia: Bank centralny ustanawia maksymalne oprocentowanie kredytów na poziomie 18,25 procent

Zambia: Bank centralny ustanawia maksymalne oprocentowanie kredytów na poziomie 18,25 procent

22.12.2012. Od nowego roku maksymalne oprocentowanie kredytów komercyjnych udzielanych przez zambijskie banki będzie mogło wynosić maksymalnie 18,25 procent. W zamyśle banku centralnego, niższe maksymalne oprocentowanie kredytów powinno pomóc w utrzymaniu wysokiego wzrostu gospodarczego. Nie brakuje jednak głosów krytycznych wobec decyzji banku centralnego, że podjęta decyzja negatywnie odbije się na liczbie udzielanych przez zambijskie banki kredytów i tym samym przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego.   


W wyniku, między innymi, presji wywieranej od kilku tygodni przez prezydenta Michaela Satę, zambijski bank centralny podjął decyzję o ustanowieniu maksymalnego oprocentowania dla kredytów komercyjnych udzielanych przez działające w Zambii banki. Prezydent Sata wielokrotnie publicznie mówił o tym, że zbyt wysokie oprocentowanie kredytów jest jedną z głównych przyczyn hamujących wzrost gospodarczy w Zambii.

 

Limit maksymalnego oprocentowania obowiązywał będzie od 2 stycznia 2013 roku i dotyczył będzie wszystkich kredytów i pożyczek udzielanych przez banki działające w Zambii tj. Standard Chartered Ltd., Barclays Plc., Standar Bank Ltd. Oraz FirstRand Ltd.

 

Górny pułap oprocentowania został ustalony na poziomie o 9 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej zambijskiego banku centralnego, która wynosi obecnie 9,25 punktów procentowych. Bank centralny ogłosił równocześnie, że będzie dokonywał okresowych rewizji ustalonego przez siebie górnego pułapu oprocentowania (w zależności od zmian czynników fundamentalnych zambijskiej gospodarki).

 

Średnie oprocentowanie kredytów udzielanych w Zambii wynosi obecnie około 16,3 procent, przy czym podmioty o niskim ryzyku kredytowym (tj. najniższym prawdopodobieństwie niedotrzymania terminów spłaty zaciągniętych zobowiązań) mogły liczyć na oprocentowanie nawet na poziomie 10 procent. Z kolei podmioty o najwyższym ryzyku kredytowym musiały godzić się na oprocentowanie rzędu nawet 21 procent w skali roku.

 

Istnieje uzasadnione ryzyko, że wprowadzenie maksymalnego poziomu oprocentowania kredytów, spowoduje zmniejszenie akcji kredytowej prowadzonej przez zambijskie banki. Liczba udzielanych kredytów spadnie przede wszystkim dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (czyli tych o największym ryzku kredytowym). Trudno bowiem przypuszczać, aby zambijskie banki zdecydowały się na przyjęcie na siebie wyższego ryzyka za zdecydowanie mniejszą niż dotychczas premię.

 

Według prognoz Banku Światowego zambijska gospodarka będzie w 2012 roku rozwijała się w tempie o 7,3 procent, przy bezrobociu na poziomie 14 procent.

Na podstawie: boz.zm
Zdjęcie za: archiwum PCSA


Wojciech Tycholiz