Angola: nadchodzące wybory powszechne i nowe kierunki rozwoju

Angola: nadchodzące wybory powszechne i nowe kierunki rozwoju

20.08.2012. 31 sieprnia tego roku w Angoli odbędą się wybory powszechne, które zmuszają tamtejsze grupy interesu do refleksji nad dalszym rozwojem kraju. Biorąc pod uwagę sam fakt, że ponad 36% mieszkańców żyje za 2 dolary dziennie lub mniej, pomimo znaczących bogactw naturalnych, wyzwań jest na prawdę wiele.

 

Pomimo tego, że dochody ze sprzedaży ropy naftowej stanowią ok. 80% przychodów sektora publicznego, w sektorze tym zatrudnionych jest zaledwie 1% całkowitej siły roboczej tego kraju. Skutkuje to olbrzymimi nierównościami społecznymi, które zilustrować można odsetkiem mieszkańców żyjących za mniej niż 2 dolary dziennie: jest to ok. 36% całej populacji.

 

Z tego też powodu nierówności społeczne są jedną z najważniejszych kwestji poruszanych przed wyborami powszechnymi, które odbędą się w Angoli 31 sierpnia tego roku. Narodowy Związek na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli (UNITA), główna partia opozycyjna w kraju, zobowiązał się do wykorzenienia ubóstwa, które stanowi najpoważniejsze wyzwanie stojące przed tym państwem. Tymczasem Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli (MPLA) pozostający przy władzy od 1975 roku, kiedy to Angola odzyskała niepodległość, zobowiązuje się wprowadzić płacę minimalną oraz trasfery pieniężne dla osób starszych.


Oprócz nierównego podziału dochodów ze sprzedaży ropy naftowej, główną przyczyną ubóstwa w Agoli są skutki wojny domowej, która wybuchła zaraz po ogłoszeniu niepodległości i trwała ponad 25 lat. Zniszczenia infrastruktury technicznej, brak dostępu do usług medycznych, do edukacji oraz wody pitnej i instalacji sanitarnych w dalszym ciągu wpływają na utrzymujący się niski poziom życia w kraju.


Angola jest jednym z kilku państw Afryki Subsaharyjskiej, gdzie gwałtownie rośnie dostęp do techonologii informacyjnych, w szczególności dostęp do telefonii komórkowej. Usługi te mogą okazać się jednym z kluczowych czynników rozwoju kraju. Zwiększony dostęp do informacji dotyczących cen rynkowych, wykoszystanie technologii GPS w uprawie rolnej oraz wykorzystanie technologii informacyjnych w handlu mogą przyczynić się do poprawy efektywności tamtejszej gospodarki oraz stopniowo ograniczyć ubóstwo.


Na podstawie: thinkafricapress.com
Zdjęcie za: globalvoicesonline.org

 

Michał Szczurek