Analiza: Geneza i kształtowanie się postaw patriotyzmu w Rwandzie

Analiza: Geneza i kształtowanie się postaw patriotyzmu w Rwandzie
27.04.2016 Ważne jest jak Afrykanie definiują patriotyzm. Kojarzy się on z poczuciem przynależności do kraju. Wzmacnia jedność, opiera się na wspólnych wartościach, które w efekcie tworzą uczucie dumy z ojczyzny oraz obrony swoich interesów. "Patriotyzm" to powszechne hasło w życiu Rwandyjczyków. Dlaczego patriotyzm jest tak dobrze zakorzeniony w kulturze Rwandyjczyków?
 
 
Kształtowanie ducha patriotyzmu w Rwandzie ma szczególne znaczenie. Zwłaszcza z uwagi na historię ludobójstwa wymierzonego przeciwko Tutsi. Ludobójstwa które popełnili Rwandyjczycy przeciwko Rwandyjczykom, obywatele jednego państwa stanęli na przeciwko sobie. Ma on nie tylko na celu upamiętnienie tej daty, ale również wykreowanie w społeczeństwie podstawowych wartości narodowych w celu wzmocnienia jedności. Należy zwrócić uwagę, że odrodzenie wartości patriotyzmu w Rwandzie przejawia się w szerzeniu się wielu tradycji jak język narodowy kinyarwanda, wielowiekowa historia i kultura. 
 
 
Dla spełnienia tego celu ważną rolę pełni edukacja o patriotyzmie, która została dobrze przyjęta przez społeczeństwo. Ma to związek z faktem, że patriotyzm był obecny w życiu społeczeństwa rwandyjskiego jeszcze przed kolonizacją i ewangelizacją państwa. Tradycyjna szkoła Itorero nauczała o wartościach patriotycznych. Była szkołą kulturową gdzie Rwandańczycy uczyli się języka, patriotyzmu, stosunków społecznych, sportu, tańca, pieśni i obrony. System ten został stworzony tak, aby młodzi ludzie mogli poznawać swoją kulturę. Społeczeństwo jest zachęcane do dyskusji i odkrywania rwandyjskich wartości kulturowych. Itorero stanowiła warunek szkolenia dla przyszłych liderów, którzy uczuli się w niej ducha mądrości, bohaterstwa, jedności, tabu, elokwencji, łowiectwa i lojalności wobec wojska. 
 
 
Podczas kolonizacji tradycyjny system Itorero stopniowo zanikł, ponieważ podstawowe wartości nauczania nie zostały dostosowane do struktur ustanowionych w społeczeństwie. W 1924 roku administracja kolonialna zabroniła stosowania tradycyjnego systemu Itorero i wprowadziła do szkół  zachodni system. Z kolei w następstwie ludobójstwa Tutsi nowy rząd Rwandy zdecydował się wprowadzić system Itorero jako sposób odbudowy tkanki społecznej narodu i mobilizacji Rwandyjczyków do podtrzymania ważnych wartości kulturowych. Spotkanie Ministrów z dnia 14 listopada 2007 roku zaowocowało utworzeniem "Itorero ry'Igihugu" (Narodowa Komisja Itorero). Wartości leżące u podstaw współczesnej Itorero to jedność, patriotyzm, bezinteresowność, integralność, odpowiedzialność, wolontariat i pokora. 
 
 
Współcześnie działania rządu pielęgnujące wartości patriotyzmu mają na celu eliminację podziałów w Rwandzie. Ważnym aspektem przy kształtowaniu postaw patriotyzmu jest to co może mu zagrażać. Doktor Sebastien Gasana z Rwandy podkreśla, że współcześnie zagrożenie dla patriotyzmu stanowią Rwandyjczycy którzy wierzą, że dla dobra narodu należy wykluczyć inne grupy etniczne. Rwandyjczycy muszą odzyskać poczucie dumy ze swojego narodu, bez aktów wykluczenia czy też segregacji. Patriotyzm ma na celu odbudować jedność i spójność narodu, których przez długi czas brakowało lub były niszczone przez kolonizatorów czy sprawców masakr od 1959 roku aż do ludobójstwa w 1994 roku. 
 
 
Współcześnie, po 22 latach od ludobójstwa można wysnuć wniosek, że największym wrogiem Rwandy jest ten, kto próbuje zasiać ziarno dywizjonizmu i wykluczenia w społeczeństwie.Tymczasem, biorąc pod uwagę wyraźne pozytywne i nadzwyczajne osiągnięcia w tak krótkim czasie od zakończenia ludobójstwa przyszłość Rwandy jako narodu kształtuje się optymistycznie. Zdaniem Doktora Sebastiena Gasana przy politycznej woli obecnej władzy nie ma wątpliwości, że patriotyzm przywróci jedność narodową i spójność społeczeństwa. 
 
 
 
Na podstawie:rwandapedia.rw; newtimes.co.rw
 
Zdjęcie za: commons wikimedia.org
 
 
Wioleta Gierszewska